Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Tràmits

Categoria:
 1. Admissió, fora de termini, als ensenyaments obligatoris en centres educatius públics d’Educació Infantil de 2n cicle i Primària
  La preinscripció fora de termini és el tràmit que cal fer per poder accedir a un centre públic de 2n cicle d’Educació Infantil i Primària un cop iniciat el curs escolar i per motius justificats.
 2. Ajornament i de fraccionament de tributs locals
  Sol·licitud de concessió d’ajornament i de fraccionament dels tributs locals, en període voluntari, no delegats a l’ORGT. La finalitat del fraccionament i de l’ajornament és el pagament de la quota …
 3. Ajut econòmic per a activitats extraescolars del curs 2019-2020
  Aquest tràmit està adreçat a totes aquelles famílies amb infants i/o adolescents, que justifiquin la situació socioeconòmica i que s'ajustin als criteris del Reglament de concessió d’ajuts econòmics …
 4. Ajuts a la rehabilitació dels edificis de Bellavista
  Els ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis de Bellavista pretenen finançar els projectes que tinguin com a objectiu realitzar obres de rehabilitació destinades a aconseguir l’…
 5. Ajuts econòmics als infants i joves per a la realització d’activitats d’estiu i/o extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials 2019
  Aquests ajuts s'adrecen a infantils i adolescents empadronats al municipi, les famílies dels quals es trobin en situació socioeconòmica precària amb justificació documental i d'acord al barem …
 6. Ajuts econòmics per a l'educació escolar 2019-2020
  Els ajuts d’educació escolar permeten donar suport econòmic en la compra dels llibres i material escolar necessari per al curs de l'alumne. Es tracta d'un ajut que poden sol·licitar els alumnes …
 7. Ajuts individuals de menjador escolar curs 2019-2020 del Consell Comarcal del Vallès Oriental
  Aquest tràmit està adreçat els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d’educació infantil i d’…
 8. Alta per canvi de residència en el Padró Municipal d'Habitants
  Inscriure com a alta un nou habitant en el Padró Municipal d'Habitants.
 9. Alta per naixement en el Padró Municipal d'Habitants
  Inscriure un nounat al Padró Municipal d´Habitants.
 10. Alta per omissió al Padró Municipal d'Habitants
  Tramitar l'alta en el Padró Municipal d'Habitants, d'aquelles persones estrangeres que han estat donades de baixa d'ofici a conseqüencia de no haver renovat la seva inscripció en el padró.
 11. Assabentat. Full de conformitat d'obres en habitatges exemptes de llicència
  Permís per a la realització de petites obres en habitatges incloses en la següent relació: Enguixar o arrebossar parets i/o sostres Col·locar cel ras Canviar paviment Reparar o renovar la …
 12. Assabentat. Full de conformitat d'obres en locals exemptes de llicència
  Permís per a la realització de petites obres en locals, incloses en la següent relació: Enguixar o arrebossar parets i/o sostres Col·locar cel ras Canviar el paviment Reformar bany sense modificar …
 13. Autoliquidacions taxes municipals
  Tributs i preus públics municipals, no delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT): Taxes administratives,  Taxes d’activitats, Taxes de cementiri, Taxes per …
 14. Autorització de col·locació d'una làpida d'un nínxol
  Autorització per a la col·locació d’una làpida, vidre, guarniments, jardineres, marcs i anàlegs en nínxols.
 15. Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestal
  D’acord amb el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, en el període comprès entre el 15 de març i 15 d’octubre, en el terrenys forestals, hi …
 16. Baixa d'ofici en el Padró Municipal d'Habitants
  Tràmit pel qual es pot sol·licitar la baixa d'ofici d'una altra persona que consta al mateix domicili, al·legant que no hi viu.
 17. Baixa d'un vehicle
 18. Baixa per defunció en el Padró Municipal d'Habitants
  Tramitar la baixa per defunció d'una persona en el Padró Municipal d'Habitants.
 19. Bonificació en els impostos i taxes municipals
 20. Bonificacions PLV, IVI, IAE, IVTM i taxa de residus
 21. Canvi de domicili dins el mateix municipi
  Canviar l'adreça en el Padró Municipal d´Habitants si us canvieu de domicili.
 22. Canvi de noms i cognoms al Registre Civil
  Es tracta d'un procediment pel qual un ciutadà pot canviar-se els cognoms, l'ordre dels mateixos o el nom. 
 23. Canvi de titularitat d’una activitat econòmica innòcua o econòmica de baix risc
  És un procediment administratiu a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat en comuniquen la transmissió. La comunicació s’ha de formalitzar  en el termini màxim d’un mes des …
 24. Carnet de conduir
 25. Certificat d'empadronament actual
  Certifica el domicili d'una persona en el Padró Municipal d´Habitants.
 26. Certificat d'empadronament històric
  Certifica el domicili de l'interessat en el Padró Municipal d'Habitants i detalla els canvis efectuats.
 27. Certificat de béns
  Certificat amb validesa legal que acredita els béns immobles, activitats i vehicles que el sol·licitant té al seu nom a les Franqueses del Vallès.
 28. Certificat de compatibilitat urbanística de l’activitat
  Certifica sobre la compatibilitat d'un ús en un emplaçament concret amb el planejament i les normes urbanístiques vigents. S'expedeixen per a la tramitació i obtenció d'autoritzacions, llicències i …
 29. Certificat de convivència actual
  Certifica les persones empadronades a la mateixa adreça que l'interessat.
 30. Certificat de defunció
  El certificat de defunció és el document oficial que acredita la mort de la persona.
Pàgina 1 de 4 Següent
Darrera actualització d’aquest contingut: 20/05/2019 a les 08:57h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)