Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Pla Local d'Habitatge

Què és el PLH?

El Pla Local d’Habitatge és un document estratègic que defineix els objectius i les actuacions que s’han de dur a terme des del govern local en matèria d’habitatge, amb la finalitat última d’assolir el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

El Pla pretén superar la successió d’intervencions aïllades i dotar les polítiques municipals d’una coherència global per afrontar integralment la problemàtica de l’accés a l’habitatge.

A més, l’elaboració del Pla Local d’Habitatge possibilitarà la concertació de les polítiques locals en matèria d’habitatge entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

El Pla Local d’Habitatge (PLH) es troba regulat l’article 14 de la Llei 18/2007 del dret de l’habitatge.

L’elaboració del PLH consta de tres fases o moments:

1.    Analitzar quina és la realitat actual del municipi en matèria d’habitatge (quin és l’estat de conservació dels edificis, en quines zones es pot construir, quines són les característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge al municipi..) i valorar i quantificar quines són les necessitats en matèria d’habitatge social.

2.    Plantejar objectius per millorar aquestes condicions, i definir les estratègies per a assolir-los; definir el programa d´ actuacions a desenvolupar durant els pròxims 6 anys.

3.    Veure com es poden finançar aquestes accions, i fer un seguiment i avaluació de les actuacions del pla.

El PLH a les Franqueses del Vallès 2011-2016

Un cop realitzada la diagnosi, s’apunten alguns dels objectius generals i les estratègies que inclourà el PLH:

  • Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves, mitjançant la provisió d’un volum suficient d’habitatge assequible i d’ajuts al pagament d’allotjament. En aquest sentit, es preveu impulsar altres fórmules d’increment del parc de lloguer a través de la rehabilitació d’habitatges i posterior incorporació a la borsa de lloguer, així com potenciar la prestació de serveis d’habitatge.
  • Impulsar la conservació i rehabilitació del parc d’habitatges, així com la seva utilització adequada, i garantir-ne la qualitat i l’adequació a les normatives i criteris de seguretat i sostenibilitat ambiental.
  • Prevenir l’exclusió social residencial mitjançant mesures que hauran d’estar coordinades entre els diferents serveis municipals per tal de donar resposta als casos més greus d’exclusió.


Aquests objectius prioritaris s’acompanyen d’altres més específics:

  • Donar resposta a la demanda interna del municipi, preveient una oferta d’habitatge suficient i que s’ajusti a les necessitats dels seus habitants, de manera que es puguin cobrir les necessitats d’habitatge per emancipació i disgregació de llars sense que hagin de buscar aquest habitatges fora del municipi.
  • Optimitzar, rehabilitar i mantenir el parc d’habitatges existent, aplicant mecanismes per incentivar la transformació d’habitatges buits o pendents de vendre en nova oferta de lloguer i definint programes que reforcin la millora dels àmbits més degradats per tal d’eliminar les situacions d’infrahabitatge i d’utilització anòmala.
  • Disposar dels instruments de gestió i difusió adequats per desenvolupar el Pla Local d’Habitatge i coordinar les actuacions que se’n derivin.

El Pla Local d’Habitatge de les Franqueses del Vallès tindrà un període de vigència de sis anys a partir de la data de la seva aprovació. A partir de la finalització de la seva vigència, l’ajuntament haurà de procedir a la seva revisió.

Aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge de les Franqueses del Vallès 2011-2016

Aquest document es va aprovar inicialment a la Junta de Govern del 23 de desembre de 2010 i ara se sotmet a informació pública durant el termini d'un mes per examinar-lo i presentar al·legacions si s'escau a l'expedient.

Darrera actualització d’aquest contingut: 27/05/2014 a les 10:51h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)