Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Pagament de rebuts i liquidacions de tributs locals

Descripció

Pagament de liquidacions dels tributs locals, en període voluntari, no delegats a l’ORGT. 

Tributs i preus públics municipals, en període voluntari, no delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT): Taxes administratives, Taxes urbanístiques, Taxes d’activitats, Taxes de cementiri, Taxes per ocupació de la via pública, Taxes per retirada de vehicles abandonats, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, Infraccions urbanístiques, entre d’altres.   En període executiu estan delegades a l’ORGT. Per tant l’interessat haurà d’enllaçar  a la pàgina web de l'Organisme de Gestió Tributària.

En el cas dels tributs delegats a l’ORGT: Impost sobre béns immobles, Impost sobre activitats econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, Taxa per recollida d’escombraries, Multes de trànsit, entre d’altres. L’interessat haurà d’enllaçar a la pàgina web de l'Organisme de Gestió Tributària.

El pagament de les liquidacions i autoliquidacions dels tributs locals en període voluntari s’efectuarà en els terminis fixats per la Llei general tributària en les entitats bancàries que figuren al peu de la liquidació. Essent els terminis els següents: 

1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació s’han de pagar en els terminis que estableixi la normativa de cada tribut.

2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració, el pagament en període voluntari s’ha de fer en els terminis següents:

a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

L’Ajuntament emet liquidacions on s’indica el termini i les entitats bancàries col·laboradores a les que es pot efectuar l’ingrés de manera presencial o bé per mitjans telemàtics.

Darrera actualització d’aquest contingut: 21/02/2024 a les 09:10h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)