Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Pròrroga per demanar els ajuts per a la millora de l'accessibilitat dels habitatges

07/10/2022

Fins al 31 de desembre es podrà presentar la documentació presencialment al SAC o de manera telemàtica a la seu electrònica

L'Ajuntament amplia el període de presentació de sol·licituds dels ajuts per a la millora de l'accessibilitat a l'interior dels habitatges fins al 31 de desembre de 2022. L'objectiu és permetre que més persones puguin concórrer a la convocatòria i garantir un major nombre de domicilis amb millors condicions de seguretat i accessibilitat.

Aquests ajuts estan destinats a totes aquelles persones que tinguin 65 anys o més i/o tinguin reconegut i en vigor un grau de discapacitat igual o superior al 33% i amb barem de mobilitat reduïda positiu, o un grau de discapacitat reconegut superior al 65%.

La documentació per a tramitar la sol·licitud es podrà presentar presencialment al Servei d'Atenció a la Ciutadania situat a l'edifici de l'Ajuntament (ctra. de Ribes, 2. Corró d'Avall) o al Servei d'Atenció a la Ciutadania situat a Bellavista Activa (c. Rosselló, 39. Bellavista) demanant cita prèvia al 938 467 676 i telemàticament a la seu electrònica.

Preguntes freqüents

A continuació les preguntes més freqüents sobre la convocatòria

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Totes aquelles persones que tinguin 65 anys o més i/o tinguin reconegut i en vigor un grau de discapacitat igual o superior al 33% i amb barem de mobilitat reduïda positiu, o un grau de discapacitat reconegut superior al 65%.

La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge objecte de l’arranjament i estar-hi empadronada. En cas que la persona sol·licitant sigui l’arrendatària o la usufructuària, haurà d’aportar l’autorització de la persona propietària de l’habitatge per a la realització de les obres d’arranjament.

Quines actuacions es subvencionen?

 • Intervencions que millorin la mobilitat i facilitin les activitats d'higiene personal en les cambres higièniques; substitució de la banyera per dutxa, eliminació de graons, redistribució d'aparells sanitaris, instal·lació de productes de suport (agafadors, barres...), substitució d'aixetes i ampliació i/o canvi de sentit d'obertura de portes o col·locació de portes corredisses.
 • Intervencions que millorin la mobilitat a la resta de l'habitatge com; instal·lació d'ajudes a tècniques (agafadors, barres...) i ampliació i/o canvi de sentit d'obertura de portes o col·locació de portes corredisses.

Quins requisits ha de complir l'habitatge?

L'habitatge ha de ser residència habitual i permanent de la persona beneficiària i ha d'estar ubicat dins del municipi de les Franqueses del Vallès. Les actuacions de millora de l'accessibilitat i mobilitat en l'interior dels edificis no es poden haver iniciat abans de la publicació d'aquesta convocatòria.

Quin és l'import dels ajuts?

L'import màxim de les subvencions serà del 80% del cost subvencionable de l'actuació, si bé no podrà superar un màxim de 1.600 euros per habitatge i sol·licitud. Aquesta quantitat podrà ampliar-se fins al 100% del cost subvencionable de l'actuació amb un màxim de 2.000 euros per habitatge i sol·licitud en els casos en que la persona sol·licitant acrediti una situació de vulnerabilitat econòmica, que haurà d'acreditar-se mitjançant informe favorable de l'àrea de Polítiques Socials de l'Ajuntament de les Franqueses.

Quina documentació s'ha de presentar per sol·licitar la subvenció?

 • Model oficial de sol·licitud, emplenat en tots els seus apartats.
 • DNI/NIF/NIE de la persona que signa la sol·licitud.
 • Certificat o nota simple del Registre de la Propietat o bé documentació acreditativa
 • En el supòsit que la sol·licitud es faci per part d’una persona que no sigui propietària de l’habitatge, acord subscrit pel sol·licitant o pel seu representant amb la propietat de l’habitatge on manifesti que gaudeix de l’autorització per a la realització de les actuacions (model 1).
 • Certificat de qualificació de la discapacitat en vigor, que inclogui el barem demobilitat reduïda positiu.
 • Documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat econòmica, si s’escau: extractes bancaris i nòmines del sol·licitant i/o de la unitat de convivència dels darrers 3 mesos i reconeixement de la situació de dependència.
 • Sol·licitud de cessió del dret de cobrament de subvencions, si s’escau (model 2)
 • Document d’alta de pagament per transferència bancària (model 3)
 • Pressupost del cost l'empresa que realitza les obres, degudament desglossat per cada actuació, amb l'estat d'amidaments i preus unitaris, i especificant l’IVA aplicat
 • Projecte bàsic signat pel tècnic facultatiu competent en el supòsit que fos necessari per l’entitat de les obres.
 • Sol·licitud de llicència municipal d’obres o comunicació prèvia d’obres.

Com saber si s’ha atorgat la subvenció?

L’Ajuntament notificarà la resolució com a màxim 4 mesos després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds. Les persones interessades podran entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, és a dir, en cas que el consistori no notifiqui cap resolució. Es veuran beneficiades aquelles sol·licituds que obtinguin major puntuació en el procés de concurrència competitiva.

Execució, condicions i terminis de les obres

Les obres s’hauran de començar en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de la notificació de la concessió de la subvenció, i s’han d’executar dins del termini màxim de 12 mesos.

Trobareu més informació a les bases de la convocatòria com a document adjunt aquesta notícia.

Arxivat a: Habitatge
Cartell pròrroga ajuts a l'accessibilitat

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 17/04/2024 a les 14:01h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)