Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Aquest dijous, 25 de novembre, ple municipal ordinari

22/11/2021

La sessió començarà a les 19 hores a la sala d'actes de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris

Aquest dijous, 25 de novembre, se celebrarà el ple municipal ordinari. La sessió començarà a les 19 hores, a la sala d'actes de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris. El ple es pot seguir presencialment a la mateixa sala o a través del canal You Tube de l'Ajuntament de les Franqueses

L'ordre del dia serà el següent:

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-2585 a 2021-2833 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 d'octubre de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/33 a JGL/2021/36 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 7 i 28 d'octubre de 2021.

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2738 de data 20 d'octubre, relatiu a la presidència de la Comissió de seguiment del contracte de gestió i explotació del servei municipal d'aigua potable.

5. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2881, de 8 de novembre, relatiu a la delegació especial i general d'atribucions de les regidories d'Agricultura i Medi Ambient, Mobilitat i Seguretat Ciutadana.

6. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2901, de 9 de novembre, relatiu a la delegació de les funcions de Presidència del Consell de la Pagesia.

7. Donar compte del Decret de la regidora de Règim Intern número 2021-2941, de 12 de novembre, relatiu a l'aprovació de la Carta de Serveis del Servei d'Atenció a la Ciutadania de les Franqueses del Vallès.

8.Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2999, de 19 de novembre, relatiu a la designació de representant municipal a la Comissió de Presidència.

9. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2021 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

10. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al tercer trimestre de 2021, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

11. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2021 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

12. Proposta d'aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb referència a l'1 de gener de 2021.

13. Proposta d’aprovació de la designació de nous representants de la Corporació a diferents entitats supramunicipals, consorcis i mancomunitats a les que pertany l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

14. Proposta d’aprovació de l’elecció del Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès.

15. Proposta d'aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

16. Proposta per inadmetre el recurs de reposició interposat contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector C.

17. Proposta d’aprovació del text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del municipi de les Franqueses del Vallès associada a un Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM) per a la seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable.

18. Proposta d’aprovació del text refós del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de les Franqueses del Vallès.

19. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua per a l’exercici 2022.

20. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de novembre de 2021, per a la prevenció de residus i prohibició de les bosses de plàstic d'un sol ús.

21. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de novembre de 2021, en relació a la nova normativa que regula l'impost de la plusvàlua.

22. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de novembre de 2021, per crear una oficina municipal de l'energia, fomentar l'autoconsum energètic i impulsar l'autoconsum compartit en el marc d'una comunitat energètica local.

23. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de novembre de 2021, instant a l'equip de govern de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a prendre mesures per millorar la seguretat ciutadana al municipi.

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Sala d'actes Can Ribas-Centre de Recursos Agraris
Darrera actualització d’aquest contingut: 29/11/2022 a les 14:15h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)