Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Indicacions per a dur a terme els tràmits de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

31/03/2020

Totes les cites prèvies ja concedides han quedat cancel·lades.

A causa de l'Estat d'Alarma decretat pel govern de l'Estat i en aplicació de les mesures excepcionals que ha adoptat la Diputació de Barcelona davant l'evolució del coronavirus Covid-19 i , per tal de reduir la propagació de la malaltia, l’oficina de l'ORGT (Organisme de Gestió Tributària) de les Franqueses està tancada i totes les cites prèvies ja concedides han quedat cancel·lades.Quan finalitzi l’actual situació d’emergència sanitària, l’organisme contactarà amb els contribuents als que s’ha anul·lat la cita per fixar una nova data.

Registre

Els escrits dirigits a l’Organisme es poden presentar a través de la Seu Electrónica de l’ORGT a orgt.cat/registre

Recaptació voluntària (liquidacions i rebuts de padró):

  • Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es trobaven en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.
  • Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.
  • Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament, s'ha ampliat el seu termini, tal i com consta en la informació sobre els calendaris fiscals de cada municipi o ens públic.

La informació concreta referida als calendaris fiscals de cada ajuntament i ens públic s'actualitzaran periòdicament al web de l’ORGT, al qual es pot accedir mitjançant l’adreça orgt.cat/calendari

  • D’aquesta manera, demorarem el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i facilitarem el compliment de l’obligació de pagament als que no hagin domiciliat.

Plusvàlues

Les autoliquidacions es podran realitzar a través de la mateixa seu orgt.diba.cat Es recorda que el termini per al compliment és el següent:

  • Per a les transmissions intervius es disposa de 30 dies hàbils des de la data de transmissió.
  • Per a les transmissions mortis causa, es disposa d’un termini de 6 mesos des de la mort del causant, prorrogables per altres 6 mesos.

Recaptació executiva

Tot i que en aquest moment, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis dels procediments tributaris ja no estan suspesos, atesa la situació excepcional que estem vivint, no s’estan dictant provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu.

Domiciliacions per al pagament de tributs de cobrament periòdic

Es poden realitzar a l’adreça orgt.cat/domiciliacions

Cartes de pagament en executiva i justificants de pagament

Emissió de cartes de pagament en executiva i justificants de pagament: es pot realitzar a la mateixa seu orgt.diba.cat o a les adreces directes:

Pagament de deutes

Es poden realitzar amb targeta a l’adreça orgt.cat/pagaments des d’on també podreu accedir als vostres deutes en cas que no tingueu el document de pagament, o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Fraccionaments i ajornaments

El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, d’acord amb el següent detall:

  • Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020, el seu venciment es produirà el 30 d’ abril de 2020.
  • Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

Sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments de deutes en voluntària i en executiva

Podeu presentar la sol·licitud a través de la mateixa seu orgt.diba.cat o a l’adreça directa orgt.cat/registre

Multes de trànsit

Atenent que no tenen naturalesa tributària, li resulta d’aplicació la suspensió de terminis acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, apartats 1 i 2 i, conseqüentment, no s’està realitzant cap actuació.

  • Identificació del conductor. Tanmateix podeu tramitar la identificació del conductor de multes notificades anteriorment a l’adreça orgt.cat/canviconductor

Pagament multa amb reducció 50%. També podeu efectuar el pagament amb reducció, fins i tot si el document ja no és vigent a orgt.cat/pagarmultes

Arxivat a: Hisenda
Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Darrera actualització d’aquest contingut: 19/04/2024 a les 19:30h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)