Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Ajuts per a l’IBI de l’exercici 2017

20/02/2017

S’aproven els ajuts per al pagament de l’IBI en funció de la capacitat econòmica familiar.

Durant el mes de febrer s’han aprovat de manera definitiva les Bases Reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts a persones per raó de capacitat per tal de fer front a l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2017.

Podran acollir-se a aquests ajuts, que podran arribar fins als 200 euros per contribuent,  aquelles famílies que disposen de menys capacitat econòmica familiar, la qual es fixarà tenint en compte la renda per unitat familiar per sota la mitjana, que no es tingui més d’un habitatge, i que aquest habitatge disposi d’un valor cadastral no superior als 100.000 euros. Per a gaudir d’aquests descomptes també serà necessari estar empadronat a les Franqueses.  

Aquests ajuts s’aplicaran durant l’exercici 2017 i pels rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles de l’habitatge habitual corresponents a l’exercici fiscal de 2017. L’Ajuntament hi destinarà un import de 50.000 euros per aquest any.

El període de sol·licituds per sol·licitar l’ajut s’inicia el 15 d’abril i finalitza el 31 de maig. Les sol·licituds es podran gestionar al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament o al Servei d’Atenció a la Ciutadania de Bellavista Activa.  

REQUISITS PER TAL D’ACOLLIR-SE AL SISTEMA DE TARIFACIÓ SOCIAL               

Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents: 

  1. Restar empadronades al municipi de Les Franqueses del Vallès el dia 1 del mes de gener de l'any de la convocatòria de la subvenció.
  2. Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d'arrendament que l'IBI és a càrrec de l'arrendatari) o usufructuari de l'habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l'IBI.
  3. Hauran de coincidir necessàriament l’habitatge que constitueixi la residència habitual i el domicili on consti empadronat el beneficiari.
  4. En el moment de la sol·licitud de l'ajut, estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, i la resta d'administracions, i amb la Seguretat Social, excepte, si és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament. S'acreditarà abans de la concessió mitjançant declaració responsable expressa o mitjançant certificat acreditatiu.
  5. Que els subjectes passius de l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut no constin com a titulars cadastrals, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S'exclourà d'aquesta restricció, únicament, la propietat d'una plaça d'aparcament i un traster, o, un espai similar al traster. En aquest últim cas, el valor cadastral d'aquest espai similar al traster, no podrà sobrepassar els 19.525 €.
  6. Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 100.000 €.
  7. Que el conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, no superi les quanties següents: 

 

Renda Familiar Anual

Membres unitat familiar

Menor o igual a

Fins a 2

10.000€

Fins a 3

12.000€

Fins a 4 o més

15.000€

 

Podeu trobar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts a persones per raó de capacitat econòmica que restin gravades per l'import de béns immobles en l'exercici fiscal 2017 en el següent enllaç.

 

Arxivat a: Ajuntament
S'aproven els ajuts per a l'IBI
Darrera actualització d’aquest contingut: 23/03/2017 a les 14:00h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)