Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Policia Local

Serveis de la Policia Local

En màteria de circulació

 • Control del trànsit.
 • Regulació del trànsit (per retencions, hores punta, nova senyalització, obres, actes culturals o esportius...)
 • Senyalització de zones (per actes culturals, esportius o altres activitats a la via pública...)
 • Vigilància del compliment de les normes generals de circulació (denúncia, immobilització i retirada de vehicles per infraccions, guals, mercat...)
 • Intervenció en accidents de trànsit ocorreguts en el casc urbà.
 • Col·laboració amb els Mossos d’Esquadra –anteriorment amb l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil- en els accidents de trànsit ocorreguts en zona interurbana.
 • Estudi i proposta de projectes destinats a reduir l’accidentalitat.
 • Impartir classes, xerrades o conferències relatives a l’educació viària.
 • Estudi i proposta de projectes destinats a millorar la fluïdesa de la circulació i l’aprofitament dels estacionaments.
 • Control de les ocupacions de la via pública que afectin al trànsit, tant de vehicles com de vianants.
 • Protecció escolar als accessos dels centres d’ensenyament.
 • Desviaments i talls de trànsit (per obres, actes populars, accidents, obstacles...)
 • Controls preventius de trànsit (de velocitat, d’alcoholèmia, de casc i cinturó de seguretat, de documentació...)
 • Retirada de vehicles abandonats.
 • Gestió del dipòsit de vehicles.
 • Cobrament de les taxes, infraccions i denúncies

En màteria administrativa

 • Vigilància del compliment de les ordenances, bans i altres disposicions (espectacles i activitats recreatives, activitats molestes...)
 • Complimentar informes per a les diferents àrees municipals i altres organismes o entitats públiques o privades.
 • Control de la venda ambulant.
 • Complimentar precintes de vehicles sol·licitats per altes administracions.
 • Control d’obres i ocupacions de la via pública i comunicació de les que es trobin en situació il·legal.
 • Control d’establiments públics (horari d’obertura i tancament, sorolls...)
 • Localització i comunicació dels desperfectes o avaries observades a la via pública (enllumenat, mobiliari urbà, voreres, semàfors, papereres...), tant si són de competència municipal o d’alguna altra administració.
 • Informe sobre actes culturals o esportius que afectin la seguretat ciutadana o del trànsit.
 • Gestió dels expedients per vehicles abandonats.
 • Gestió d’objectes perduts.
 • Gestió de les queixes per molèsties (entre veïns, per animals, sorolls...)
 • Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de medi ambient i protecció de l’entorn (abocadors il·legals, abocament de residus sòlids o líquids, contaminació acústica, fums...)
 • Efectuar informes per a companyies d’assegurances o particulars per accidents de trànsit dels quals no s’hagin instruït diligències judicials.
 • Control dels gossos abandonats.

En matèria de seguretat ciutadana

 • Protecció i acompanyament de les autoritats de la corporació i d’altres administracions.
 • Protecció de persones en actes multitudinaris.
 • Protecció de persones o serveis públics en possibles situacions de risc.
 • Identificació de persones i vehicles que generin alarma dins la població (segons els casos previstos en les lleis).
 • Intervenció en establiments, comerços o indústries de la població per alarmes activades.
 • Aplicació de la llei 1/92 de seguretat ciutadana.
 • Vigilància d’edificis, instal·lacions i dependències municipals.
 • Vigilància dels espais públics i zones públiques d’esbarjo.
 • Vigilància en la celebració d’actes populars a la via pública o en instal·lacions municipals.
 • Vigilància d’activitats esportives.
 • Vigilància dels diferents nuclis del municipi i de la zona rural.
 • Vigilància de punts sensibles o zones d’interès.
 • Cooperació en la resolució dels problemes de convivència de veïns, a requeriment.
 • Cooperació en la resolució de conflictes familiars, a requeriment.

En matèria d’ordre públic

 • Intervenció en baralles o alteracions de l’ordre públic de poca entitat a la via pública, establiments...
 • Intervenció i mediació en disputes familiars o veïnals.
 • Col·laboració amb altres cossos de seguretat en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre, a requeriment.

En matèria de policia judicial

 • Instrucció d’informes o atestats judicials per accident de trànsit.
 • Intervenció per possibles fets delictius (contra la propietat, contra les persones, contra la seguretat del trànsit, contra la llibertat sexual, contra la seguretat interior...)
 • Detenció de persones per la comissió de delictes.
 • Intervenció d’objectes i útils per a robatori.
 • Servei per alçament judicial.
 • Instrucció de diligències judicials.
 • Recollida i tramitació de denúncies per fets delictius i faltes penals.
 • Realització d’inspeccions oculars per fets delictius lleus.
 • Recuperació de vehicles sostrets.
 • Citacions judicials.
 • Auxili a l’autoritat judicial.
 • Acompanyament de la comissió judicial.

En matèria de policia assistencial

 • Intervenció en accidents de qualsevol tipus.
 • Auxili a menors, malalts, persones maltractades, mendicitat, persones en estat etílic o drogoaddicció...
 • Auxili a les persones a la via pública i als domicilis en situacions de risc per a la seva vida o perill per als béns.
 • Atenció i protecció especial de les víctimes dels col·lectius de risc (menors, dones, gent gran, minories ètniques...)
 • Vigilància i control de l’absentisme escolar.
 • Prestació d’auxili a les víctimes en accidents, incendis i altres catàstrofes o calamitats públiques.
 • La recerca de persones desaparegudes.
 • Acompanyament de serveis mèdico-assistencials, a requeriment.
 • Acompanyament de vehicles desorientats.
 • Auxili a automobilistes.
 • Atenció ciutadana a la via pública i a les dependències policials.
 • Facilitar informació de tipus general al ciutadà.
 • Col·laboració amb els bombers en cas d’incendi, salvament i altres serveis assistencials.
 • Col·laboració amb la resta de cossos de seguretat.
 • Assessorament en qualsevol dels àmbits d’actuació a través de l’Oficina d’Atenció Policial.

Tràmits que podeu realitzar a través de la nostra Policia Local

Sol·licitud d’informe per accident de trànsit, fotografies o croquis de l’accident: Si hem intervingut en un accident de trànsit en el qual esteu implicat i no s’han instruït diligències judicials, podeu demanar un informe sobre l’accident si teniu problemes perquè les companyies no es posin d’acord. Tanmateix, haureu d’abonar prèviament l’import de la taxa corresponent en funció del que demaneu, per la qual cosa us haureu de dirigir a l’àrea d’Hisenda de l'Ajuntament. En la vostra sol·licitud, a més de les vostres dades personals, haurà de constar la matrícula del vostre vehicle, la data i el lloc de l’accident, d’aquesta manera us podrem respondre més ràpidament.

 • Al·legacions o recursos a denúncies per infraccions municipals de trànsit, de convivència o de tinença d’animals.
 • Sol·licitud de reserves d’aparcament per a persones amb discapacitats.
 • Ocupacions de la via pública: les ocupacions per obres, terrasses, mudances, etc., requereixen d'una autorització prèvia de l’Ajuntament. Si aquesta afecta el trànsit de vehicles o de vianants, el sol·licitant ha d’assegurar la correcta senyalització i la seguretat viària.
 • Càrrega i descàrrega a la via pública.
 • Retirada de vehicles.
 • Baixa d’un vehicle o canvi de titular.
 • Actes culturals o esportius a la via pública.
 • Denúncies i/o reclamacions penals.

 

Adjunts, trobareu els documents sobre la Seguretat viària i l'accidentalitat i els Consells de seguretat i autoprotecció.

 

Per estar al dia de totes les accions i comunicats de la Policia Local, seguiu-nos a Facebook i Twitter.

 

On es presta

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 09/04/2024 a les 11:53h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)