Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del 30 de novembre

30/11/2023

La sessió s'ha celebrat a la sala d'actes de Can Ribas - Centre de Recursos Agraris

L'ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Presa de possessió de la senyora Angela Carrasco Colombo com a nova regidora de la Corporació en representació del grup municipal Sumem per les Franqueses (SPLF)

3. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2023-2292 a 2023-2558 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2023

4. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2023/34 a JGL/2023/37 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2023

5. Donar compte del Decret número 2023-2571 de data 2 de novembre, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia els dies 16 i 17 de novembre de 2023

6. Donar compte del Decret número 2023-2649 de data 10 de novembre, en què es resol modificar la delegació general i especial d'atribucions de les regidories de Comunicació, Govern Obert i Transparència, Joventut i Participació

7. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al tercer trimestre de 2023, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre

8. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de setembre de 2023 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

9. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2023 de l'ajuntament i patronats municipals

10. Proposta d'estimació parcial de la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de la recollida d'escombraries i de la neteja viària de les Franqueses del Vallès a la concessionària Serveis Reunits, S.A.

ACORDS:

Primer.- Estimar la petició de revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de la recollida d'escombraries i de la neteja viària de les Franqueses del Vallès, sol·licitada per la representació legal de l'empresa SERVEIS REUNITS, S.A., concessionària del contracte, en data 9 de setembre de 2022 i amb registre d'entrada núm. 2022-E-RE-3743, en què sol·licita revisió de preus per l'increment del cost de les despeses de combustibles i de manteniment dels mitjans mecànics i serveis subcontractats, per import total de 350.880,14 euros, IVA inclòs, relativa al servei de recollida d'escombraries per import de 148.422,12 euros, IVA inclòs, i al servei de neteja viària per import de 202.458,02 euros, comprenent fins el 31 de desembre de 2023.

Segon.- Desestimar la petició de revisió de preus del contracte relativa a l'increment del cost de la mà d'obra adscrita al contracte, segons instància efectuada per la representació legal de l'empresa SERVEIS REUNITS, S.A., concessionària del contracte, en data 14 de novembre de 2023 i amb registre d'entrada núm. 2023-E-RE-5611.

Tercer.- Delegar en la Junta de Govern Local, tan àmpliament com sigui possible, per al compliment i execució dels acords esmentats, així com aquells derivats del mateix o que siguin homòlegs a tal petició, inclosa l'esmena d'errades que pugui contenir el mateix, així com l'autorització i disposició de la despesa derivada del mateix, amb càrrec al Pressupost general municipal de l'exercici present o exercicis futurs que es puguin derivar.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del Pressupost general de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès:

05 1621 227001 Servei recollida RMO 148.422,12 euros

05 1631 227010 Servei neteja viària 202.45 euros

A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C / JUNTS-CM

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ SAL-CUP-AMUNT

11. Proposta d'adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Xarxa Emprèn

ACORDS:

Primer.- Adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Xarxa Emprèn.

Segon.- Declarar que l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, d'acord amb l'article 4  de l’Ordre EMT/56/2023, de 24 de març, per la qual es regula l’adhesió d’entitats a la Xarxa Emprèn, reuneix tots i cadascun dels requisits per poder obtenir la condició d'entitat adherida a la Xarxa Emprèn.

Tercer.- Designar a l'Àrea de Promoció Econòmica com a servei encarregat per gestionar l'adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Xarxa Emprèn.

Quart.- Facultar a la Regidora de Promoció Econòmica, senyora Marta Reche Lavado, amb les més àmplies facultats per executar, desenvolupar i fer efectives les accions desenvolupades a través de la Xarxa Emprèn.

Cinquè.- Delegar en la Junta de Govern Local, tan àmpliament com sigui possible, per al compliment i execució dels acords esmentats, així com aquells derivats del mateix, inclosa l'esmena d'errades que pugui contenir el mateix.

Sisè.- Comunicar aquests acords 

A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C / JUNTS-CM

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ SAL-CUP-AMUNT

12. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de novembre de 2023, per la creació d'una zona d'aparcament i pernocta per autocaravanes, caravanes i càmpers

ACORDS:

Primer.- Que s’habiliti una zona d’aparcament de caravanes, autocaravanes i campers al municipi per millorar el bon veïnatge i reduir riscs a la via pública.

Segon.- Que en aquesta zona habilitada i tinguin prioritat els veïns i veïnes de les Franqueses i sigui un espai de terreny degudament delimitat i obert al públic per a l’ocupació exclusiva de caravanes, autocaravanes i campers.

Tercer.- Que s’habiliti una zona de pernoctació per garantir el turisme regulat i segur, i que disposi dels serveis mínims d’aigua, llum, buidatge d’aigües negres i contenidors per escombraries.

Quart.- Que aquesta zona d’aparcament i pernocta, sigui segura i a preus reduïts i bonificats per residents al municipi

Cinquè.- Que de forma participativa i obert a la ciutadania, s’estableixin les regulacions que cal que contemplin les ordenances municipals per millorar la regulació d’aquests vehicles a la via pública amb equitat entre vehicles de la mateixa categoria i sense discriminació.

Sisè.- Que s’informi en el butlletí quan les zones estiguin adequades i que es notifiquin aquests acords als clubs i associacions d’autocaravanistes següents: A.A.Afilador (Asociación de Ourense),
A.A.P.A. (Asociación de Áreas Privadas de Autocaravanas),
Abaces (Asociación Balear), Aca (Associació Catalana d´Autocaravanistes), Acama (Asociación Castellano-Manchega Autocaravanista), Acat (Asociación Ecologistas y Autocaravanistas de Tenerife), Acav (Asociación Cultural Autocaravanistas Valenciana),
Ac-Mur (Asociación Autocaravanista de la Región de Murcia),
Acyla (Asociación Castellana y Leonesa de Autocaravanistas), AGA(Asociación Galega de Autocaravanas), Ama (Asociacion Madrileña Autocaravanista), Asandac(Asociacion Andaluza de Autocaravanistas), C.C.V.O. (Club Caravaning Vallés Oriental),
Capa (Club Autocaravanista Principado de Austurias), CCCAlicante (Camping Caravaning Club Alicante), Club Hymer ASM España, F.E.A.A. (Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas), Ficc (Federación Internacional de Camping y Caravaning), Ficm (Federación Internacional de Clubs de Motorhomes),
Lleure Camper Club (Lleure Camper Club Catalunya), Sorbeltz (Club Vasco de Autocaravanas), Tximeleta (Asociación Navarra de Turismo Autocaravanista), Uccat (Unio Caravanista de Catalunya), ASESPA (Associación espanyola de autocaravanes y campers), A.A.nómadas, A.C.GA ( Asociación de los autocaravanistes de Galicia), Aire Libre (asociación autocaravanistes de Palencia), Bizkaino Furgo Kluba (asociación de furgonetes de Bizkaia), Las Gàrgolas (asociacion autocaravanista Las gàrgolas de Madrid), ACC Rivas (colectivo de usuarios de autocaravanes y campers de la regions de Rivas-Vaciamadrid), Autocaravanistes Catalans, Labaro (asociación de autocaravanistes de la región de Cantabria), PACA (Plataforma de autocaravanes Autónoma), Acral (asociación de autocaravanistes cultural y recreativa de Lanzarote), Asacc (asociación de autocaravanistes centro), AvWc (amics del Volkswagen de Catalunya) i l’associació d’autocaravanistes Catalunya aVANça.

I també a l’àrea de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM
VOTS EN CONTRA: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C i SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS:

13. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de novembre de 2023, per la creació del Consell dels infants i del Consell de Joves a les Franqueses

ACORDS:

Primer.- Que es creï a les Franqueses del Vallès un espai estable de participació anomenat Consell dels Infants (representat per alumnes de 5è i 6è de les escoles municipals de LF) amb el consens de les àrees de participació, infància, joventut i educació de l’Ajuntament de les Franqueses.

Segon.- Que un cop aquest consell estigui en funcionament i es facin les valoracions corresponents, es passi a crear el Consell de Joves (representats per alumnes d’ESO i Batxillerat dels instituts del municipi).

Tercer.- Que es proporcionin els recursos personals i tècnics necessaris per a dissenyar, impulsar i regular la creació d’aquests consells.

Quart.- Que siguin els mateixos infants els que participin de forma activa en totes aquelles accions relacionades amb la creació del Consell com el mateix reglament i sempre amb l’ajuda d’adults especialitzats.

Cinquè.- Que és creí una partida pressupostària per l’any 2024 per dotar aquest Consell amb els recursos necessaris per dinamitzar les reunions i fer difusió de les seves accions i tasques.

Sisè.- Que s’informi la ciutadania de la creació del consell i els seus objectius.

Setè.- Que s’informi el CNIAC de la creació.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM
VOTS EN CONTRA: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

E) Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple de novembre 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 01/03/2024 a les 11:38h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)