Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Aquest dijous, 23 de febrer, ple municipal ordinari

21/02/2023

La sessió començarà a les 19 hores a la sala d'actes de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris

Aquest dijous, 23 de febrer, se celebrarà el ple municipal ordinari. La sessió començarà a les 19 hores, a la sala d'actes de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris. El ple es pot seguir presencialment a la mateixa sala o a través del canal YouTube de l'Ajuntament de les Franqueses

L'ordre del dia serà el següent:

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2023-1 a 2023-240 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2023.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2023/1 a JGL/2023/3 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2023.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al quart trimestre de 2022 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al quart trimestre de 2022, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de desembre de 2022 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al quart trimestre de 2022 de l'ajuntament i patronats municipals.

8. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2023-251 de data 1 de febrer en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia durant el període comprès entre els dies 5 i 7 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

B) Part resolutiva

9. Proposta de ratificació del Decret número 2023-191, de data 26 de gener, esmenat pel Decret número 2023-316 de data 6 de febrer, en què es resol sol·licitar un ajut directe al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana per tal d’implantar una reducció del preu dels abonaments de transport i títols multi-viatge.

10. Proposta per declarar deserta l'alienació de set parcel·les situades en l'àmbit del Pla Parcial del Sector N de les Franqueses del Vallès, mitjançant concurs.

11. Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres d’urbanització del sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

12. Proposta d’aprovació definitiva del Pla de millora urbana per a la definició del volum edificable a la parcel·la amb emplaçament al carrer de Céllecs, 1-3, referència cadastral 1691502DG4019S0001WF, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

13. Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos.

14. Proposta d'aprovació del Pla Local d'Igualtat i Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

15. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal, i aprovada per la Junta de Portaveus en sessió del dia 16 de febrer de 2023, en relació a l'anul·lació de totes les reserves viàries resultat del projecte del Quart Cinturó (o Autovia Orbital o de qualsevol de les altres denominacions amb les que s'ha anomenat aquest projecte).

16. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal, i aprovada per la Junta de Portaveus en sessió del dia 16 de febrer de 2023, per impulsar un protocol conjunt d'emergències i ampliar les places dels albergs per a persones sense sostre conjuntament amb els municipis veïns.

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Cartela genèrica del ple municipal
Darrera actualització d’aquest contingut: 30/03/2023 a les 20:14h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)