Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Aquest dijous, 29 de setembre, ple municipal ordinari

27/09/2022

La sessió començarà a les 19 hores a la sala d'actes de Can Ribas - Centre de Recursos Agraris

Aquest dijous, 29 de setembre, se celebrarà el ple municipal ordinari. La sessió començarà a les 19 hores, a la sala d'actes de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris. El ple es pot seguir presencialment a la mateixa sala o a través del canal You Tube de l'Ajuntament de les Franqueses

L'ordre del dia serà el següent:

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2022-1838 a 2022-2286 corresponents al període comprès entre els dies 1 de juliol i 31 d'agost de 2022.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/25 a JGL/2022/28 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de juliol de 2022.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al segon trimestre de 2022 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al segon trimestre de 2022, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de juny de 2022 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al segon trimestre de 2022 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

8. Ratificar el Decret número 2022-2247, de data 25 d'agost, per a la implantació d'una reducció del preu dels abonaments de transport i títols multi-viatges per aplicar aquesta reducció de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2022.

9. Proposta d'aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb referència a l'1 de gener de 2022. 

10. Proposta d’aprovació de l’elecció del Jutge de Pau substitut de les Franqueses del Vallès.

11. Proposta d'aprovació de la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera.

12. Proposta d’aprovació provisional de l’acord d’establiment i fixació del preu públic per les entrades als espectacles organitzats per l’àrea de Gent Gran per a l'exercici fiscal 2022.

13. Proposta d’aprovació provisional de l’acord d’establiment i fixació del preu públic per les entrades a la pista de patinatge de la Fira de Nadal per a l'exercici fiscal 2022.

14. Proposta per a la declaració d’especial interès de les obres per a la construcció d’una nova tanca perimetral a l’institut IES Lauro i bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

15. Proposta d'aprovació de la modificació del contracte de serveis de neteja dels edificis, equipaments i dependències municipals de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals, així com de les successives pròrrogues.

16. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres d’urbanització del sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

17. Proposta d’aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la sessió del Ple, per raons d’urgència, l’expedient número 4678/2022 de l’Àrea de Polítiques Socials.

18. Proposta d’aprovació del contingut i signatura del contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

19. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de setembre de 2022, per l'estudi i creació de refugis climàtics a les Franqueses del Vallès.

20. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de setembre de 2022, relacionada amb la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del moviment #RegularizaciónYa per a una regularització extraordinària de persones migrants a l'Estat espanyol.

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Cartela genèrica del ple municipal
Darrera actualització d’aquest contingut: 02/12/2022 a les 13:13h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)