Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Consells per a la tornada a la feina dels treballadors no essencials

15/04/2020

La Generalitat de Catalunya aconsella teletreballar sempre que sigui possible i si no ho és prendre totes les mesures de seguretat tan en el desplaçament com a la feina

La Generalitat de Catalunya, les autoritats sanitàries i els agents socials fan una sèrie de recomanacions per a la reincorporació a la feina dels treballadors no essencials:

CONSELLS GENERALS

 • Sempre que sigui possible es recomana teletreballar
 • Mai anar a la feina en cas de tenir simptomes
 • Si teniu simptomes o heu estat en contacte amb algun possible cas de Covid 19 consulteu el serveis de prevenció de riscos laborals abans de tornar a la feina
 • Si detecteu simptomes mentre esteu a la feina heu d'anar cap a casa i posar-vos en contacte amb el metge i amb el servei de prevenció de riscos laborals de l'empresa
 • Si teniu simptomes, els heu de monitoritzar dues vegades al dia a través de la App STOP COVID 19 CAT
 • Intenteu anar a la feina a peu o en transport individual i si ho feu en transport públic manteniu la distància de seguretat i poseu-vos la mascareta
 • A la feina manteniu la distància de seguretat, renteu-vos les mans sovint, no compartiu equips i eviteu els ascensors
 • Quan arribeu a casa de treballar, renteu-vos les mans o dutxeuvos i netegeu els objectes que heu portat de fora com el mòbil o les ulleres

CONSELLS EN ELS DESPLAÇAMENTS

Utilitzeu, sempre que pugueu, mitjans de transport individuals, com la bicicleta, la moto o el cotxe, o desplaceu-vos a peu.

Si heu d’utilitzar un transport col·lectiu:

 • Utilitzeu mascareta.
 • Mantingueu la distància de seguretat d’1 metre i mig a les andanes i dins dels vehicles.
 • Si us trobeu persones conegudes, eviteu-ne el contacte i mantingueu sempre la distància aconsellada.
 • Procureu tocar el mínim imprescindible els elements comuns, com ara botons, barres, portes, seients, vidres, etc.
 • No utilitzeu l’ascensor, si el transport en té, però si l’heu de fer servir, que sigui individualment. És millor utilitzar les escales mecàniques o pujar i baixar a peu, i sempre mantenint una distància d’un metre entre persones.
 • Quan sortiu del transport públic i arribeu a la feina, renteu-vos molt bé les mans amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.
 • A les estacions i parades de transport públic, feu una cua ordenada i mantingueu la distància de seguretat.
 • Intenteu evitar les hores punta, i sempre que pugueu, flexibilitzeu els horaris d’entrada i sortida a la feina.

MESURES DE PREVENCIÓ AL CENTRE DE TREBALL

 • Renteu-vos sovint les mans amb sabó o amb gel hidroalcohòlic.
 • Eviteu les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes no presencials.
 • Faciliteu la tasca del personal de neteja i desinfecció, deixant l’espai de treball el més lliure possible.
 • Manteniu la distància de seguretat d’un metre i mig amb la resta de companys.
 • Utilitzeu les escales en lloc de l’ascensor.
 • Eviteu els petons i les encaixades de mans.
 • Tapeu-vos amb el colze en tossir o esternudar.
 • Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca.
 • Eviteu compartir equips i dispositius amb altres treballadors.
 • L’empresa us facilitarà els elements de protecció individual que es requereixin en funció del risc.
 • Cal que els treballadors facin seguiment i vigilància dels possibles símptomes dos cops al dia i que ho reportin a l’aplicació STOP COVID19 CAT.

RECOMANACIONS PER A LES EMPRESES (Trobareu el document complet adjunt a aquesta notícia)

 • Establir i mantenir sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui possible.
 • Reiniciar l’activitat de manera gradual i reassignar tasques, d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa (servei de prevenció).
 • Prioritzar la incorporació al treball de les persones treballadores d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa (servei de prevenció), considerant els factors de risc intrínsecs de la pròpia activitat i organització.
 • Identificar els serveis essencials o mínims i organitzar equips de treball separats per evitar una possible afectació del virus col·lectiva i així garantir la seva disponibilitat.
 • S'haurà de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores especialment sensibles enfront de la COVID-19, havent de reflectir-se aquest criteri en l'avaluació de riscos. La seva incorporació ha d’estar vinculada a les indicacions del servei de prevenció i una vegada s’hagin adoptat les mesures preventives raonables.
 • Garantir que el personal treballador conegui els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi (elaborar i distribuir material, realitzar formació a distància prèvia a la reincorporació, etc.).
 • Reduir el temps de permanència en el centre de treball al mínim possible.
 • Reduir el nombre de treballadors i treballadores presents de forma simultània quan sigui necessari, per tal de garantir la distanciació entre els treballadors i treballadores.
 • Establir horaris i torns especials per reduir el nombre de persones treballadores presents al mateix temps.
 • Flexibilitzar els horaris.
 • Netejar i desinfectar adequadament els llocs de treball, especialment les zones comunes i les superfícies de treball compartides. Les instal·lacions es netejaran com a mínim una vegada al dia i depenent del seu ús, per exemple a cada canvi de torn. Els menjadors, després de cada servei, els lavabos depenent de l'ús s'augmentarà la freqüència diària.
 • Analitzar la distribució i organització dels llocs de treball per garantir que es pot mantenir la distància de seguretat en totes les àrees d’ús comú.
 • Identificar les tasques en les què serà difícil respectar la distància de seguretat i buscar possibles solucions, com barreres físiques i elements de separació entre persones, modificar la forma d’executar la tasca (mecanitzar-la, utilitzant equips de treball que permetin separar els/les treballadors/es, etc.), o l’ús d'equips de protecció individual (en funció de l’avaluació de riscos).
 • La utilització d’equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de mascaretes quirúrgiques i/o higièniques s’incorporaran obligatòriament d’acord amb l’avaluació de riscos dels llocs de treball, indicacions del serveis de prevenció o seguint les recomanacions de l’autoritat sanitària. El seu ús és recomanable en general als llocs de treball amb espais compartits (especialment superfícies de treball) o quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de les distàncies de seguretat mínimes establertes.
 • Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida per evitar les hores punta del transport públic i evitar aglomeracions.
 • Quan s’utilitzi vehicle particular cal viatjar en solitari, mantenint mesures higièniques abans d’accedir al vehicle i també en baixar (neteja de manetes, volant, palanca de canvi, neteja de mans, etc.). Poden desplaçar-se dues persones en el mateix vehicle particular si desenvolupen l’activitat laboral al mateix centre de treball i sempre respectant la mesura d’un ocupant per filera de seients i situats a la distància màxima (en diagonal una de l’altra).
 • Reduir el nombre de desplaçaments a través de mesures organitzatives i de flexibilitat que permetin reduir el nombre de dies que cal presència física al centre de treball.
 • S’eliminaran o evitaran els viatges no essencials.
 • Valorar per part de l’empresa facilitar un transport privat col·lectiu a les persones treballadores, sempre limitant l’ocupació a 1/3 i mantenint distància d’1,5 metres.
 • Seguir les recomanacions de les autoritats en la matèria.
 • Establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat.
 • Establir entrades per torns i flexibilitzat d’horaris.
 • Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar.
 • Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada.
 • Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant quan sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim possible.
 • Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor.
 • Preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer.
 • Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica.
 • Disposar cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús.
 • Netejar les superfícies freqüentment amb aigua i lleixiu.
 • Establir zones de descans preveient un aforament màxim que permeti mantenir una distància interpersonal superior a 1,5m.
 • Limitar l’ús del menjador sempre que sigui possible, limitant la manipulació i consum d’aliments al centre de treball.
 • Preveure un ús esglaonat de zones comuns.  Els estris del menjador, si són reutilitzables, s'han de rentar amb aigua calenta i sabó.
 • Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat.
 • Incrementar la freqüència de desinfecció del terra i de les superfícies amb major contacte amb les mans.
 • Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada.
 • Reduir la possibilitat de contacte interpersonal (acotar i senyalitzar espais, barreres de separació físiques, redistribució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint una separació superior a 1,5m, inclús en les vies de circulació interiors.
 • L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. serà preferiblement individual. En cas contrari caldrà descontaminar-los després de cada ús.
 • Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea concreta.
 • Quan sigui possible s’establirà una zona de recepció i una zona d’expedició de material separades.
 • Prohibir les visites externes no relacionades amb la feina. ç
 • Evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes no presencials.
 • Si la valoració del risc per infecció per SARS-CoV2 indica la necessitat d’utilitzar equips de protecció individual front el risc de contagi per coronavirus, caldrà garantir la seva distribució i que els treballadors i treballadores estan correctament formats i informats sobre el seu ús.
Arxivat a: Ajuntament
Consells generals
Consells al centre de treball
Consells en els desplaçaments
Consell de l'AMTU per a l'ús del transport públic

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 07/08/2020 a les 09:39h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)