Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Aquest dijous, 24 de setembre, ple ordinari municipal

22/09/2020

La sessió, que començarà a les 20 hores, serà telemàtica i es podran fer preguntes al correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Des d’ahir, 21 de setembre, a les 9 h, i fins demà, dimecres 23 de setembre, a les 18 h, els ciutadans/es que ho desitgin poden enviar les seves preguntes al correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e), les quals seran resoltes al final de la sessió plenària. Cada ciutadà/na disposarà de dos minuts per a formular les seves qüestions, les quals seran llegides per un representant de l’Ajuntament. Les preguntes del públic es llegiran per ordre d’enviament i durant un màxim de 25 minuts, durada límit estipulada al Reglament Orgànic Municipal (ROM).  

Aquest setembre, el ple municipal se celebrarà el dijous 24, a les 20 h, de manera telemàtica, mitjançant Zoom.

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2 .Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-1278 a 2020-1528 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de juliol de 2020

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/27 a JGL/2020/32 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 2 a 30 de juliol de 2020

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al segon trimestre de 2020 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera

5. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de juny de 2020 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

6. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al segon trimestre de 2020, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al segon trimestre de 2020 de l'ajuntament i patronats municipals

B) Part resolutiva

8. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

9. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports

10. Proposta d'aprovació de la pròrroga del Pla Local d'Infància i Joventut 2012-2019 fins a l'aprovació i entrada en vigor del nou Pla

11. Proposta d'acceptació de la delegació de la Consellera de Salut per incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors per la comissió de les infraccions de caràcter lleu previstes a l'article 5 del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost

12. Proposta d’aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès (conveni Transgran) per al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020

13. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 003/2020 Ple

14. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, en contra de la revocació de drets penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les persones represaliades i en defensa de l'amnistia de totes elles

15. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, per elaborar un Pla municipal contra l'ocupació il·legal d'habitatges

16. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, per garantir l'ús de mascaretes transparents homologades i/o altres elements que garanteixin la mateixa seguretat que les mascaretes pels empleats públics de l'Ajuntament de les Franqueses que tinguin contacte directe amb els ciutadans

17. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, perquè es despleguin mesures coeducatives, un pla local LGTBI i un model de redactat administratiu no sexista a les Franqueses

18. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, per crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de mobilitat personal (VMP), promoure la mobilitat sostenible i ampliar l'espai per a vianants per garantir les distàncies de seguretat com a eina per a reduir el risc de contagis i rebrots en el context Covid

19. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, en relació al possible tancament dels centres de Nissan a Catalunya

20. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, demanant que s'incorpori el creixement de l'ús quotidià de la bicicleta com una fita estratègica municipal i que es desenvolupin les polítiques necessàries que ho facin possible

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Sala de plens de l'Ajuntament de les Franqueses
Darrera actualització d’aquest contingut: 20/10/2020 a les 17:41h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)