Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Aquest dijous, 2 d’agost, Junta de Govern Local

31/07/2018

Aquest dijous, 2 d’agost, a les 10 hores, a la sala de junta de l'Ajuntament de les Franqueses tindrà lloc la Junta de Govern Local.

 

A) Activitat de control 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

Àrea de Dinamització Econòmica 

2. Expedient 4076/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració 

Donar compte del Decret de l'alcalde número 2018-2059, de data 25 de juliol, en què es resol acollir-se a la convocatòria de subvencions del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018 i sol·licitar una subvenció com a entitat promotora.

B) Part resolutiva 

 

Àrea de Cultura, Infància i Joventut 

3. Expedient 4200/2018. Llicència d'Activitats i Espectacles Públics. 

Proposta d'aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de caràcter extraordinari per l'activitat de Festa Major de Llerona 2018

4. Expedient 4237/2018. Llicència d'Activitats i Espectacles Públics. 

Proposta d'aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de caràcter extraordinari per l'activitat Festa Major de Corró d'Amunt 2018 

 

Àrea d’Hisenda 

5. Expedient 1463/2018. Compensació de Deutes Tributaris. 

Proposta de compensació de deutes

6. Expedient 4025/2018. Proposta de despesa. 

Proposta d'aprovació de la certificació número 5 i 6 del contracte de l'obra de la modificació del projecte d'acabament del Parc del Falgar i la Verneda de les Franqueses del Vallès

 

Àrea de Polítiques Socials 

7. Expedient 2961/2017. Beca Menjador 

Proposta d’acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 del Consell Comarcal del Vallès Oriental

8. Expedient 1066/2018. Beca d'estiu 

Proposta d'aprovació extraordinària dels ajuts econòmics per a la realització d'activitats d'estiu 2018

9. Expedient 2378/2018. Beca extraescolars 

Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a la realització d'activitats extraescolars per al curs 2018-2019

10.Expedient 2379/2018. Beca educació escolar 

Proposta d’aprovació del ajuts econòmics per a l’educació escolar per al curs 2018-2019.

11.Expedient 4182/2018. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials. 

Proposta d'aprovació del pagament dels imports definitius d'activitats d'estiu 2018

 

Àrea de Règim Intern 

12.Expedient 370/2018. Procediment Genèric (RR.HH). 

Proposta d'aprovació de gratificacions per torn partit realitzats pel personal.

 

Àrea de Sanitat, Salut Pública i Gent gran 

13.Expedient 4881/2017. Sol·licitud de subvencions (Sanitat/Salut P./Gent Gran) 

Proposta d’acceptació del donatiu efectuat per la Fundació Obra Social “La Caixa”, per a l’adquisició d’ordinadors destinats al taller d’informàtica de Corró d’Avall.

14.Expedient 2200/2018. Conveni de col·laboració (Sanitat/Salut P./Gent Gran) 

Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’empresa Sorea, per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara d’allò previst a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i aprovar el pressupost de la 2a Jornada de salut, alimentació i exercici físic.

15.Expedient 2777/2018. Procediment de Contractació. 

Proposta d'aprovació per declarar deserta la licitació del contracte de serveis de recollida, acollida i assistència d'animals domèstics de campanya i animals salvatges urbans.

 

Àrea d’Urbanisme

16.Expedient 6828/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació. Proposta d'aprovació de la modificació del contracte entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i Territori 24, SL per a la redacció del Projecte d'acabament del Centre Cultural de Corró d'Avall, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 

17.Expedient 2058/2018. Procediment de Contractació. 

Proposta d'aprovació de l'esmena de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 26 de juliol de 2018, d'aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres per a la urbanització de la Plaça de l’Esbarjo de Bellavista

18.Expedient 4058/2018. Procediment de Contractació. 

Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació de les obres per a la urbanització dels exteriors de la parcel·la on s’emplaça el Centre Cultural de Corró d’Avall, al terme municipal de les Franqueses del Vallès (4058/2018)

19.Expedient 2623/2018. Llicència d'obres majors. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per canvi d’ús de dos locals a la carretera de Ribes, 3 i al carrer Jacint Verdaguer, 5, referència cadastral 1699010DG4019N0001ZY-1699006DG4019N0001SY, actualment destinats a reserva d’aparcament, i el trasllat de les 9 places d’aparcament a la planta soterrani de l’immoble l’avinguda Ajuntament, 1-3, amb referència cadastral 1699413DG4019N, del terme municipal de les Franqueses del Vallès

20.Expedient 2993/2018. Aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable. 

Proposta d'aprovació prèvia de l’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la reforma de l’habitatge amb emplaçament a Can Pino (parcel·la 3 del polígon 3), i referència cadastral 002559200DG41E0001AQ, d’aquest terme municipal.

21.Expedient 3676/2018. Llicència d'obres majors. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per a obres d’elevació parcial de la coberta per instal·lació de pont grua a la nau industrial sense ús específic amb emplaçament al camí Antic de Vic, 4, amb referència cadastral 1287703DG4018N0001MS de les Franqueses del Vallès.

C) Precs i preguntes

Arxivat a: Ajuntament
Darrera actualització d’aquest contingut: 23/03/2019 a les 13:03h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)