Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Usos i obres de caràcter provisional en sòl no urbanitzable

Descripció

Consisteix en l’autorització que atorga l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per usos i obres de carácter provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorial o pel planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta.

En aquest sentit, només es poden autoritzar com a usos provisionals:

a) L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles.

b) La prestació de serveis particulars als ciutadans.

c) Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin relacionades.

d) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.

e) L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells.

f) En les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà, els usos admesos en la zona urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. Si aquestes construccions i instal·lacions estan en situació de fora d’ordenació, l’autorització pertinent d’usos i obres provisionals se subjecta a les determinacions d’aquest article amb les limitacions que estableix l’article 108.

Període tramitació

Tot l'any

Termini sol·licitud

En qualsevol moment, abans de l’exercici dels usos o realització de les obres sol·licitades

Temps de resolució

Tres mesos, com a norma general

Vigència

Indefinida, sempre i quan no s’iniciï el corresponent procediment de reparcel•lació, d’ocupació directa o d’expropiació que afecta a la parcel·la objecte de l’autorització provisional

Qui el pot demanar

 • Els propietaris de parcel·les incloses en el supòsit anterior.
 • Els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic.

Qui n'és el responsable

Àrea d'Urbanisme

Preu de la tramitació

Cost de l’anunci d’informació pública

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Es presenta la documentació pertinent al Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament (SAC).

Un cop presentada la sol·licitud, si aquesta compleix amb els requisits legals aplicables, l’ajuntament l’ha sotmet al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies, mitjançant la inserció d’edicite al BOPB i simultàniament sol·licita l’informe corresponent a la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona, que l’ha d’emetre en el termini màxim de dos mesos. L’ajuntament no pot autoritzar els usos i obres provisionals sol·licitats si aquest informe és desfavorable.

On es pot fer

Documentació necessària

 • Instància general (PDF, 63 kB)
  Instància general
 • Fotocòpia DNI del sol·licitant (o CIF en cas d’una empresa)
 • Fotocòpia DNI del representant
 • Autorització del propietari i del sol·licitant (si hi ha representant) en el cas de no presentar el model oficial de sol·licitud
 • Memòria justificativa del carácter provisional dels usos i les obres
 • Acceptació dels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del contracte d’arrendament
  o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi l’Ajuntament
 • Compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada al seu estat originari
 • Manifestació d'usos i obres caràcter provisional en sòl no urbanitzable (Word, 158 kB)
  Haurà de ser formalitzada tant pel propietari com pel gestor/explotador de la parcel·la objecte de l’autorització provisional
Darrera actualització d’aquest contingut: 21/02/2024 a les 09:10h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)