Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Llicència d'Obra major

Descripció

Sol·licitud que es fa a l’Ajuntament per a l’execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:

 • Obres de nova construcció.
 • Ampliació d’edificacions.
 • Reforma integral.
 • Reformes que comportin variació del nombre d’entitats (habitatges, locals, naus, aparcaments, ...)
 • Legalització d’aquelles obres que requerien la tramitació d’obra major.
 • Piscines.
 • Enderrocs.
 • Moviments de terres.
 • Canvi d’ús
 • Modificacions de llicències d’obra major concedides.
 • Intervencions en els àmbits protegits dels edificis inclosos en el catàleg del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Les Franqueses del Vallès
 • Instal·lació d’ascensors i aparells elevadors
 • Segregacions i parcel·lacions.
 • Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
 • Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil

Període tramitació

Tot l'any

Termini sol·licitud

En qualsevol moment, sempre abans d’iniciar les obres

Temps de resolució

2 mesos des de la data de sol·licitud

Vigència

La llicència s’atorga amb uns terminis d’inici d’1 any i d’acabament de 2 anys

Qui el pot demanar

 • La persona interessada o afectada pel tràmit.
 • Un/a representant degudament autoritzat/da.

Qui n'és el responsable

Àrea d'Urbanisme

Preu de la tramitació

Taxa (Ordenança Fiscal 9), ICIO i fiances (Ordenança Fiscal 13)

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

 1. Presentar la Sol·licitud amb la documentació necessària (general i tècnica) al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC).
 2. Quan estigui resolta la sol·licitud, rebrà per correu certificat la notificació del fi de la tramitació i també les liquidacions pel pagament dels imports de les taxes, de l’ICIO (Impost de Construccions i Obres), i de les fiances i/o garanties (en cas que hi hagi), que haurà de fer efectives en alguna de les entitats financeres indicades abans del termini de pagament voluntari.
 3. Una vegada pagades les liquidacions, recollir al SAC la llicència i la/les còpies del projecte degudament segellades, aportant la documentació següent:
 • Comprovant d’haver pagat les liquidacions corresponents.
 • Qualsevol document requerit, indicat a la notificació del fi de la tramitació.
 1. Un cop concedida la llicència disposeu d’un termini d’un any per iniciar les obres. i haureu de finalitzar-les en un termini de dos anys (el termini per finalitzar les obres es computa des del trasllat de la concessió de la llicència).

On es pot fer

Documentació necessària

 • Sol·licitud d'obra major (PDF, 64 kB)
  Sol·licitud d'obra major
 • Fotocòpia DNI del sol·licitant (o CIF en cas d’una empresa)
 • Fotocòpia DNI del representant
 • Autorització del propietari i del sol·licitant (si hi ha representant) en el cas de no presentar el model oficial de sol·licitud
 • Assumeix de direcció visat del tècnic/a director/a
 • Fotocòpia de l'últim rebut de l'IAE del constructor amb alta a les Franqueses del Vallès o provincial o certificat emès per l'Agència Tributària
 • 3 exemplars del Projecte d'obres visats pel Col·legi professional i signats pel promotor (bàsic o executiu)
 • 1 exemplar de l'estudi bàsic de Seguretat i Salut
 • Assumeix visat del tècnic/a director/a d'execució de l'obra (art.13 LOE)
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI
 • Qüestionari Estadístic (model de la Generalitat)
 • Document d'acceptació del gestor de residus (indicant codi del gestor o l'autorització de la Junta de Residus), o justificació de pertànyer al Gremi de Constructors
 • Si les obres es volen fer en un local per desenvolupar una activitat classificada, s'ha de presentar fotocòpia de la llicència d'activitats o bé un justificant d'haver-la sol·licitat
 • Si les obres afecten elements comunitaris de l'edifici: autorització de la comunitat de veïns/es en què es descriguin les obres afectades
 • 1 exemplar del projecte d'infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT)
  Abans de l'inici de les obres
 • 1 exemplar del projecte d'execució, si cal, amb el certificat signat pel tècnic/a especificant que no hi ha canvis respecte al projecte bàsic
  Abans de l'inici de les obres
Darrera actualització d’aquest contingut: 22/06/2022 a les 12:40h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)