Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Llicència ambiental

Descripció

És el procediment administratiu al qual es subjecten les sol·licituds de llicència ambiental per a exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Període tramitació

Tot l'any

Temps de resolució

6 mesos (el silenci és negatiu)

Vigència

Indefinida

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar el document que acrediti la representació.

Qui n'és el responsable

Àrea d’Activitats

Preu de la tramitació

La tramitació està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 10 en vigor

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Cal adreçar-se a les oficines del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament, pagar la taxa i entregar la documentació necessària. La documentació s’ha d’aportar en suport paper i també es presentarà com a mínim una còpia en suport electrònic (en format .pdf)

On es pot fer

Documentació necessària

 • Sol·licitud llicència ambiental-activitats recreatives (Word, 419 kB)
  Sol·licitud llicència ambiental-activitats recreatives
 • Fotocòpia del DNI o NIF
 • Fotocòpia del CIF de la societat
 • Fotocòpia de l’IAE o documents tipus IAE
 • Fotocòpia d’assegurança a nom del titular de l’establiment que cobreixi la responsabilitat civil segons normativa vigent
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI
 • Constitució de la societat
 • Poder de la persona representant
 • Títol de propietat o contracte d’arrendament
 • Fotocòpia de la sol·licitud del permís d’abocament del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs en el cas d’abocament a col·lectors o connexió al sistema de clavegueram municipal
  En els casos preceptius d’acord amb el Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, o de l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas d’abocaments a la llera pública, d’acord amb la normativa
 • Fotocòpia de la façana de l’establiment: en suport digital o per correu electrònic a l’adreça (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
 • Documentació específica informe urbanístic (Plànol de l’emplaçament de l’activitat. Memòria descriptiva de l’activitat, signada per un tècnic competent
  Hi han de constar característiques principals, amb aprofitaments del sòl i subsòl, requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis municipals
 • Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat per un tècnic competent (5 exemplars)
 • Document acreditatiu de la designació, per part del titular, del tècnic responsable de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada
  Aquest document ha de consignar el nom, l’adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada
 • Documentació preceptiva en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010 (3 exemplars)
 • En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb les condicions i continguts determinats al Decret 136/2009
 • El sistema i procediment dels autocontrols de l’activitat, si escau
 • Declaració de dades que, segons el sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat, d’acord amb la legislació
 • Estudi d’impacte ambiental, si escau (4 exemplars)
 • Característiques del sòl on s’emplaça l’activitat projectada, si escau
 • Declaració coincidència suport electrònic-paper (Word, 183 kB)
  Declaració coincidència suport electrònic-paper
 • Declaració tècnic responsable (Word, 167 kB)
  Declaració tècnic responsable
 • Informe urbanístic (Word, 276 kB)
  Informe urbanístic
 • Qüestionari activitat (Word, 307 kB)
  Qüestionari activitat
 • Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (PDF, 85 kB)
  Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris
 • Declaració responsable d'activitat per a instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·la (Word, 175 kB)
  Declaració responsable d'activitat per a instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·la
Darrera actualització d’aquest contingut: 14/01/2020 a les 13:17h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)