Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Comunicació prèvia de Primera ocupació d’un edifici o construcció

Descripció

Permís que l'Ajuntament concedeix per a la primera ocupació d'edificis de nova construcció o que hagin estat modificats o ampliats substancialment.

Període tramitació

Tot l'any

Termini sol·licitud

Dins del mes següent a la data d’acabament de les obres

Temps de resolució

Un mes des de la data de la visita de comprovació per part dels tècnics municipals

Qui el pot demanar

Persona física (en nom propi o amb representant) o bé una empresa (amb indicació del nom del representant).

Qui n'és el responsable

Àrea d'Urbanisme

Preu de la tramitació

Taxa (Ordenança Fiscal 9)

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

 1. Presentar la Sol·licitud amb la documentació necessària (general i tècnica) al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC).
 2. Quan estigui resolta la sol·licitud, rebrà per correu certificat la notificació del fi de la tramitació i també les liquidacions pel pagament dels imports de la taxa, que haurà de fer efectiva en alguna de les entitats financeres indicades abans del termini de pagament voluntari. També rebrà per correu certificat el trasllat del Decret de concessió de la llicència.

On es pot fer

Documentació necessària

 • Sol·licitud llicència primera ocupació (PDF, 83 kB)
  Sol·licitud llicència primera ocupació
 • Certificació del facultatiu director que acrediti la data de finiment de les obres
 • Plànol de la finca en suport informàtic compatible amb AUTOCAD sobre la base cartogràfica del municipi
 • Projecte bàsic i d’execució en suport informàtic, format pdf
  Adjuntar declaració expressa del tècnic director que garanteixi la coincidència del contingut
 • Plànols de fonaments i clavegueram (si hi ha hagut modificacions) visat.
 • Fotografies de l’obra acabada (de l’exterior i reflectint la volumetria de l’edificació), en format jpg.
 • Plànols definitius (per duplicat i visats), signats pel promotor i la direcció facultativa
  Acompanyat d’un certificat visat del tècnic director fent constar que “les variacions introduïdes s’adeqüen a la normativa urbanística” (article 85.4 del Decret 179/1995 ROAS)
 • Certificat original del gestor de residus referent a la quantitat i tipus de residus i de terres lliurats durant l’execució de les obres
 • Fotocòpia de certificat de compliment del programa de control de qualitat
 • Certificat visat del final de la instal·lació de la infraestructura comú de telecomunicacions a l’edifici (ICT)
  o Butlletí d’instal·lació (en edificis de menys de 20 habitatges)
 • Declaració cadastral model 902 N o 904 N
 • En el cas d’aparcaments, indústries, locals comercials o altres usos acreditació del règim de comunicació o llicència d’activitats
 • Document de la Generalitat acreditatiu de la qualificació dels habitatges de protecció oficial, si escau
Darrera actualització d’aquest contingut: 21/02/2024 a les 09:10h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)