Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives

Descripció

És el tràmit administratiu a través del qual les persones o empreses titulars d’un establiment on s’exerceixen espectacles o activitats recreatives i les persones o empreses organitzadores d’espectacles o activitats recreatives, comuniquen a l’Ajuntament l’inici de l’activitat prevista i acrediten que compleixen els requisits que estableixen la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries, que han d’estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o en el seu defecte de la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències sectorials necessàries.

Període tramitació

Tot l'any

Temps de resolució

Si la comunicació prèvia és correcta queda validada des del mateix moment de la seva presentació, en cas contrari computen els terminis establerts en la normativa de procediment administratiu

Vigència

Indefinida

Qui el pot demanar

Les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat,  que tenen la condició d’organitzadors o de titulars de l’activitat o activitats o els seus representants. En cas que es tracti d’una persona jurídica, cal aportar un document que acrediti la representació de qui formula la comunicació.

Se sotmeten al règim de comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives:

 • La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que disposin de la corresponent llicència.
 • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics
 • Els establiments oberts al públic a destinats espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament de fins a 150 persones.
 • Els establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament de fins a 150 persones i que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure.
 • Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’Annex I, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Qui n'és el responsable

Àrea d’Activitats

Preu de la tramitació

La tramitació està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 10, en vigor

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Cal adreçar-se a les oficines del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament, pagar la taxa i entregar la documentació necessària. La documentació s’ha d’aportar en suport paper i es presentarà també com a mínim una còpia en suport electrònic (en format .pdf).

On es pot fer

Documentació necessària

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives (Word, 333 kB)
  Sol·licitud de comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives
 • Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent
 • Fotocòpia del CIF de la societat
 • Fotocòpia de l’IAE o document tipus IAE
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI
 • Constitució de la societat
 • Poder de la persona representant
 • Títol de propietat o contracte d’arrendament
 • Documentació acreditativa de la representació, si escau
 • Fotocòpia de la façana de l’establiment: en suport digital o per correu electrònic a l’adreça (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
 • Fotocòpia de la sol·licitud del permís d’abocament del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs en el cas d’abocament a col·lectors o connexió al sistema de clavegueram municipal
  En casos de preceptiu acord amb el Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, o de l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas d’abocaments a la llera pública, d’acord amb la normativa
 • Projecte bàsic amb memòria ambiental (estudi d’impacte acústic), signat per un tècnic competent (3 exemplars)
 • Certificació FAVORABLE, emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentats, així com el compliment dels requisits ambientals
 • Certificació específica FAVORABLE, emesa per entitat col·laboradora de l’administració o tècnics municipals, que en virtut de la incidència específica de l’activitat en el medi ambient
 • Declaració responsable que l’establiment o activitat compleix els requisits establerts en el DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
 • Declaració responsable de disposar de la pòlissa de responsabilitat civil
 • Acta de comprovació FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010
 • Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent
 • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat
 • Qüestionari activitat (Word, 307 kB)
  Qüestionari activitat
 • Declaració coincidència suport electrònic-paper (Word, 183 kB)
  Declaració coincidència suport electrònic-paper
 • Informe urbanístic (Word, 276 kB)
  Informe urbanístic
 • Declaració tècnic responsable (Word, 167 kB)
  Declaració tècnic responsable
 • Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (PDF, 85 kB)
  Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris
 • Declaració responsable d'activitat per a instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·la (Word, 175 kB)
  Declaració responsable d'activitat per a instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·la
Darrera actualització d’aquest contingut: 14/01/2020 a les 13:17h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)