Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Oberta la convocatòria d'ajuts per a empreses per reactivar la contractació

12/04/2022

Se subvencionaran els contractes d'una durada mínima de 6 mesos fets entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2022

L'Ajuntament de les Franqueses obre una nova convocatòria per formentar i reactivar la contractació. Aquesta línia de subvencions està oberta a totes les empreses i a persones emprenedores i autònomes que contractin, entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2022, demandants de feina a través del Servei Local d'Ocupació (SLO) i inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya. L'Ajuntament de les Franqueses i la Diputació de Barcelona inverteixen un total de 50.000 euros en aquesta línia d'ajuts.

Els contractes que se subvencionaran seran aquells, indefinits o temporals d'acord amb la normativa vigent, d'una durada mínima de 6 mesos i amb jornades mínimes del 50%. Per optar als ajuts, cal que l'oferta també es tramiti a través del SLO. La convocatòria estarà oberta fins al 31 de desembre d'enguany o fins a exhaurir els 50.000 euros pressupostats.

L'import màxim de la subvenció és de 1.000 euros per a contractes de 40 hores setmanals. Per a contractes a temps parcial, l'import de la subvenció serà la part proporcional.
Requisits que han de complir les empreses per poder sol·licitar la subvenció

 • a) Desenvolupar una activitat econòmica degudament legalitzada, i que disposi de lacorresponent llicència, autorització o comunicació prèvia que li correspongui.
 • b) Tramitar l’oferta de treball a través del Servei Local d’Ocupació de Les Franquesesdel Vallès, i gestionar la vacant a través d’aquest servei.
 • c) Estar donat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) si li correspon.
 • d) No ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens oorganismes públics.
 • e) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Estatal del’Administració Tributària, amb l’Agència Tributària Catalana, amb la Seguretat Social iamb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 • f) No haver realitzat acomiadaments improcedents en els 3 mesos anteriors a lacontractació objecte de subvenció.
 • g) No haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i complir elsprincipis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral.
 • h) Contractar una persona entre l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022amb un contracte laboral d’acord a aquestes bases.
 • i) Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmitsvinculats a aquesta convocatòria.
 • j) Ser titular d’un compte bancari en què rebre l’import de la subvenció.
 • k) Realitzar el pagament de les nòmines a la persona contractada per transferènciabancària.
 • l) No haver rebut subvenció per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès pera la contractació de la mateixa persona.

Requisits que han de complir les persones a contractar

 • a) Ser persones aturades, és a dir, que no estiguin realitzant cap activitat retribuïda decaràcter laboral i estiguin inscrites al Servei públic d’Ocupació de Catalunya com apersones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • b) Haver estat derivat a aquesta oferta de treball mitjançant el servei d’intermediaciódel Servei Local d’Ocupació de les Franqueses del Vallès.
 • Documentació a presentar per sol·licitar la subvenció La documentació que han de presentar per sol·licitar la subvenció és la següent:
 • a) Document de sol·licitud normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntamentde les Franqueses del Vallès.
 • b) Còpia del NIF de l’empresa.
 • c) Còpia del DNI/NIE de la persona que signa la instància .
 • d) Document acreditatiu per actuar en nom de l’empresa o persona beneficiària (si noés la sol·licitant).
 • e) Certificats de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de l’Agència TributàriaCatalana i de la Seguretat Social conforme s’està al corrent de pagament.
 • f) Còpia de l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques o document equivalent.
 • g) Llicència d’activitats, autorització o comunicació.
 • h) Declaració conforme no s’ha realitzat acomiadaments improcedents en els darrers 3mesos a la data d’inici del contracte.
 • i) Declaració conforme no són dependents ni estan societàriament vinculades aadministracions, ens o organismes públics.
 • j) Declaració conforme no han estat sancionades per infracció greu en matèria laborali que compleixen els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral.
 • k) Document del banc que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari, ons’efectuarà la transferència per l’import de la subvenció atorgada. 4
 • l) Còpia del contracte de treball, de l’alta a la Seguretat Social i del NIF de la personacontractada.
 • m) Document de la demanda d’ocupació a les Oficines de Treball de la Generalitat(DARDO), de la persona contractada o poder acreditar que en el moment de lacontractació, aquesta persona estava en situació d’atur.
 • n) Informe de vida laboral de la persona contractada, emès per la Tresoreria Generalde la Seguretat Social, actualitzat.

Les sol·licituds es poden tramitar fins al 31 de desembre del 2022 a través la seu electrònica del web municipal www.lesfranqueses.cat

Arxivat a: Dinamització Econòmica
Marca ocupació

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 02/02/2023 a les 12:50h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)