Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Es prorroguen les restriccions per la pandèmia una setmana més

03/09/2021

Continuen les trobades socials de màxim 10 persones i aforaments limitats al 70 % fins al 9 de setembre

El Procicat ha prorrogat les mesures per la Covid-19. Les restriccions han entrat en vigor aquest 3 de setembre amb la publicació de la Resolució SLT/2704/2021 i tenen vigència fins el 9 de setembre.

Les mesures queden de la següent manera:

Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general.

 • En les activitats culturals, esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, incloses la recollida a l’establiment i i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo l’horari màxim és fins a les 00.30 hores
 • La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
 • S’exceptuen d’aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial.
 • Els locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals i activitats culturals disposen de 30 minuts addicionals per al desallotjament. Reunions i sortides del domicili
 • Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic, han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.

Desplaçaments basats en la bombolla de convivència.

 • Es limiten les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, a un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • Recomanació de limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 • No es permet consumir aliments i begudes a les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars, les activitats d’intervenció socioeducativa i les activitats del lleure educatiu permeses.
 • Es recomana limitar l’accés a espais públics on es puguin produir concentracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores (parcs, platges, etc.).

Restauració

 • Obertura del servei presencial fins a les 00.30 hores, segons llicència.
 • Es manté a 10 el nombre màxim de persones per taula a les terrasses i espais a l’aire lliure i 6 persones a l’interior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Autorització del consum en barra amb distància interpersonal d’1,5 metres. 
 • Interior: 50% de l’aforament i garantia de ventilació.
 • La distància entre persones de diferents taules o agrupacions de taules és d’1,50 metres a les terrasses i de 2 metres a l’interior.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Obertura de locals de restauració ubicats en centres comercials.

Comerç

 • Establiments comercials i mercats no sedentaris, sense limitació de superfície de venda i amb un 70% de l’aforament autoritzat.
 • Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, amb les condicions següents:
 • Els establiments sense limitació de superfície de venda i amb un 70% de l’aforament autoritzat. 
 • 70% de l’aforament permès a les zones comunes i de pas.
 • Establiment de control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments.
 • En el cas d’espais interiors, acreditació de condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades.
 • Obertura de la restauració als centres comercials.
 • Es permet l’ús de zones recreatives, infantils i àrees de descans dels centres comercials.
 • Obertura al públic de comerços i serveis: de 06.00 a 22.00 hores segons autorització habitual; la limitació horària no afecta els serveis essencials.
 • Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

Cultura i espectacles públics

Concerts, teatres, cinemes, auditoris, circs o similars:

 • Es manté l’aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors i 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada , el control d’accessos i aglomeracions i l’assignació prèvia de seients.
 • Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració, incloent-hi sales de concert, cafès concert, teatres concert i restaurants musicals.
 • Es permeten totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut. Es permeten les activitats culturals amb assistència de públic als arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals, i es manté la limitació d’aforament del 70%.
 • Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional sempre que:

- siguin estàtiques.

- es facin en un espai perimetrat o en espais tancats.

- s’hi apliquin les mateixes limitacions d’aforament que a les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, auditoris, etc.).

- els assistents estiguin asseguts.

Festes majors, revetlles i altres festes populars: permeses sempre que s’evitin aglomeracions i es compleixin les limitacions d’aforament de l’activitat i les condicions previstes al pla sectorial corresponent.

Horari màxim de tancament a les 00.30 hores,

Es permeten 30 minuts addicionals per al desallotjament en les activitats culturals d'arts escèniques i musicals de caràcter musical i les activitats populars i tradicionals

Activitat física i esportiva Instal·lacions i equipaments esportius:

 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius amb un aforament del 70% tant a l’aire lliure com en espais tancats, incloses piscines, amb les següents condicions:

- Se suprimeix l’obligació de cita prèvia en equipaments interiors.

- Cal que hi hagi control d'accés i registre.

- Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- Ús de vestuaris sempre que sigui necessari per als usuaris i amb caràcter preferent per als usuaris de piscines.

- Ús de mascareta.

 • Es permet el desenvolupament d'activitats grupals amb les condicions següents:

- En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin ventilació reforçada , s’estableix el límit de l'aforament al 70% i, excepte a les piscines, ús de mascareta.

- En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no disposin de ventilació reforçada, s’aixeca la limitació de grups de 10 persones en activitats grupals i s'estableix una limitació de l'aforament del 50% de l'autoritzat i, excepte a les piscines, l’ús de mascareta.

- En instal·lacions i equipaments en espais a l'aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l'aforament al 70% i sense necessitat de mascareta.

Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades ni l’esport escolar (llicència de consell esportiu), en què es pot entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al pla sectorial corresponent.
Es permet utilitzar equipaments esportius que no estiguin supervisats.
Horari fins a les 00.30 hores, segons llicència habitual.
Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.

Competicions:

 • Es permeten totes les competicions federades.
 • S’elimina la referència a les mesures que pugui determinar el Consell Superior d’Esports per a la Lliga de Futbol Professional i la Lliga ACB de Bàsquet. Es permeten les mateixes condicions de públic assistent que en la resta de competicions esportives.
 • Es permet la presència de públic a les competicions esportives, excepte les competicions d’àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet de caràcter professional, amb les següents condicions:

- A l'aire lliure, amb un aforament del 70% de l'autoritzat i un nombre màxim de 3.000 persones.

- En espais tancats, amb un aforament del 70% de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones.

- En instal·lacions i equipaments en espais tancats es permet un màxim de 3.000 persones, respectant el límit de l'aforament al 70%, sempre que es compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades  i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions . Cal una declaració responsable del titular de la instal·lació o equipament esportiu al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament en la qual s'informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, en compliment de les condicions establertes als annexos 1 i 2. A la declaració, hi haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada d'acord amb els criteris establerts a l'annex 1.

 • Horari fins a les 00.30 hores.
 • Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.

Assemblees d’entitats

 • Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i d’entitats de base associativa de manera presencial.
 • Limitació de l’aforament al 70%.
 • Nombre màxim de 1.000 persones en espais interiors i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, i 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada (d’acord amb l’annex 1) i control d’aglomeracions (d’acord amb l’annex 2).

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa 

 • Activitats docents i d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació de persones (infants, joves i adults) amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents.
 • Les etapes del primer cicle i segon cicle d'educació infantil, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim especial reglats han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2020- 2021. En els ensenyaments postobligatoris i en els ensenyaments de règim especial reglats no és necessari reduir la presència dels alumnes als centres.
 • Es permeten les festes de final de curs i les graduacions d’alumnes no universitaris: - a l’exterior: màxim 500 persones, 2,5 m2 per persona, sense necessitat d’estar asseguts, i s’hi permet el consum de begudes i aliments si són racions individuals no compartides; - a l’interior: màxim 250 persones, assegudes (excepte per recollir el premi, diploma o similar), sense superar el 50% de l’aforament màxim de l’espai si hi participen les famílies dels alumnes, amb seient lliure entre membres de diferents bombolles de convivència i sense que s’hi permeti el consum d’aliments i begudes.
 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries, es permeten les activitats teòriques presencials en universitats fins a un màxim del 50% de l’estudiantat de cada universitat simultàniament.
 • Actes de graduació en centres universitaris: es permeten en les mateixes condicions que les activitats culturals.
 • Es permeten les activitats extraescolars i l’esport escolar a les etapes d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
 • Es permet el lleure educatiu a les etapes infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius i també les activitats de lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats.
 • Als equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat i es pot arribar fins al 70% de l’aforament autoritzat si es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis i s’acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.
 • Formació viària: capacitació i reciclatge dels professionals que depenen del Servei Català de Trànsit; docència per a llicències i permisos de conduir; cursos de sensibilització i reeducació relacionats amb el permís per punts; formació, reciclatge i perfeccionament de conductors; cursos de CAP i d’ADR, aplicant-hi les mesures de prevenció i protecció de la salut i les mesures organitzatives necessàries per reduir la presencialitat d’alumnes, excepte en la formació presencial obligatòria. Cerimònies civils i religioses i culte
 • 70% de l’aforament amb un màxim de 3.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i es desenvolupin de forma estàtica.
 • En la resta de cerimònies i actes que no tinguin ventilació reforçada, es mantenen el 70% d’aforament i un màxim de 1.000 persones. Activitats relacionades amb el joc
 • Es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb les condicions següents:

- limitació de l’aforament al 70% de l’autoritzat.

- nombre màxim de persones: 500 a l’interior i 1.000 a l’aire lliure o interior amb ventilació reforçada (d’acord amb l’annex 1) i control de flux i accessos (d’acord amb l’annex 2)

- es permeten els serveis complementaris de bar i de restauració

- disposició dels clients en grups de màxim 10 persones i amb la distància de 2 metres entre grups

- compliment de les mesures del pla sectorial dels establiments del joc.

- horari d’obertura al públic fins a les 00.30 hores.

Activitats recreatives musicals (oci nocturn) 

 • Els espais interiors no poden obrir al públic. Només poden obrir els locals i establiments que disposin de terrasses o espais a l’aire lliure. Aforament condicionat al compliment dels 2,5 m2 per persona sense superar l’aforament per llicència de l’espai.
 • S’ha d’establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s’ha de guardar durant un mes.
 • No es permet el ball a la pista.
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per evitar les aglomeracions.
 • En la disposició dels clients, s’han de limitar els grups a un màxim de 10 persones, llevat que siguin convivents, amb la distància física d’1,5 metres entre diferents grups.
 • Horari de tancament a les 00.30 hores, amb 30 minuts addicionals per al desallotjament.
 • Es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració a les terrasses i espais a l’aire lliure, amb subjecció a les condicions previstes per a l’àmbit de la restauració.

Congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables

 • Autoritzats amb aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors o 3.000 persones en espais a l’aire lliure o en espais interiors amb ventilació reforçada.
 • El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial.
 • Es permeten aperitius a peu dret amb aliments de forma individual i complint la resta del pla sectorial.

Parcs d’atraccions i fires d’atraccions

 • Obertura amb un aforament limitat al 50%.
 • Es permet el servei de restauració. Activitats lúdiques, parcs de jocs (chiquiparks) i similars
 • Obertura amb un aforament del 50%.
 • S’autoritzen els serveis complementaris de bar i restauració.

Treball

 • Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

Transport públic 

 • Es manté el servei al 100% en hora punta de 06.00 a 09.00 hores.
 • Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Altres suspensions i tancaments

Consum de tabac i assimilats: No es permet fumar a les àrees destinades al públic en esdeveniments o activitats multitudinàries (més de 1.000 persones) a l’aire lliure. Es manté la prohibició general de fumar si no es pot mantenir la distància de 2 metres amb altres persones. 

Arxivat a: Ajuntament
Mesures a partir del 3 de setembre
Mesures covid. FAQs de butxaca 1
Mesures covid. FAQs de butxaca 2
Mesures covid. FAQs de butxaca 3

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 17/09/2021 a les 14:20h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)