Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Aquest dijous, 27 de maig, ple municipal ordinari

24/05/2021

Les persones que vulguin plantejar alguna qüestió ja poden enviar les seves preguntes a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Aquest mes, el ple municipal se celebrarà el dijous, 27 de maig, a les 20 h, de manera telemàtica, i es podrà seguir mitjançant el canal de YouTube de l'Ajuntament.

Fins al dimecres, 26 de maig, a les 18 h, les persones que ho desitgin poden enviar les seves preguntes al correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e). Cada ciutadà/na disposarà de dos minuts per a formular les seves qüestions, les quals seran llegides al final de la sessió plenària per un representant de l’Ajuntament. Les preguntes del públic es llegiran per ordre d’enviament i durant un màxim de 25 minuts, durada límit estipulada al Reglament Orgànic Municipal (ROM). 

L'ordre del dia serà el següent:

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-875 a 2021-1189 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 d'abril de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/12 a JGL/2021/15 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 8 i 29 d'abril de 2021.

4. Donar compte del decret de l'alcalde número 2021-1170 de 29 d'abril, en què es resol designar representant de la Corporació a l'Associació Xarxa C17.

5. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al primer trimestre de 2021 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

6. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al primer trimestre de 2021, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

7. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de març de 2021 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

8. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2021 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

9. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per la implementació d'un pla d'avaluació i control de la qualitat ambiental interior dels edificis i locals municipals.

10. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per commemorar el Dia d'Europa.

11. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per la regulació municipal de l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP).

12. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per a la millora del web, amb més accessibilitat i transparència.

13. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, de suport a la lactància materna.

C) Precs i preguntes

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari febrer 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 21/09/2021 a les 13:50h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)