Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Jornades de portes obertes a les Escoles Bressol Municipals

05/05/2021

Les jornades són presencials però amb cita prèvia a cada escola bressol

Les Escoles Bressol Municipals celebren aquests dies les jornades de portes obertes prèvies a les preinscripcions. Les jornades són presencials però amb aforament limitat i, per tant, cal demanar cita prèvia:

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

 • EBM el Gegant del Pi

Dimarts, 4 de maig, de 17.30 a 19 h i dissabte, 8 de maig, de 10 a 13 h.

Cita prèvia a 937 320 300 i a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

 • EBM les Tres Bessones

Dimecres, 5 de maig, de 17.30 a 19 h i dissabte, 8 de maig, de 10 a 13 h.

Cita prèvia a 938 498 483 i a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

 • EBM Cavall Fort

Dijous, 6 de maig, de 17.30 a 19 h i dissabte, 8 de maig, de 10 a 13 h.

Cita prèvia a  938 463 494 i a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

PREINSCRIPCIONS DEL 10 AL 21 DE MAIG.

(Adjunts a aquesta informació trobareu els formularis per demanar la tarifació social en els preus públics de les Escoles Bressol Municipals i altres informacions d'interès)

Criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat curs 2021-2022
Barem de puntuació

 • 40 punts per germans/es escolaritzats/ades al centre docent o pare, mare o tutor/a legal que hi treballin
 • 30 punts per proximitat del domicili habitual de l’alumne/a o del lloc de treball del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet o quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre (Les Franqueses del Vallès).
 • 20 punts quan a instància del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre (exclou l’anterior).

Renda anual de la unitat familiar:

 • 10 punts quan el pare, mare o tutor/a sigui beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • 10 punts quan l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, o germans/es de l’alumne/a acreditin una discapacitat de grau igual o superior al 33%.

Criteris complementaris
15 punts per condició legal de família nombrosa o monoparental

Per a qualsevol dubte sobre els criteris de prioritat, podeu consultar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

CALENDARI

Del 10 al 21 de maig (ambdós inclosos):

 • Presentació de sol·licituds per mitjans electrònics durant aquest termini.
 • Presentació presencial (del 10 al 21 de maig) demanant cita prèvia telefònica a les escoles de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

1 de juny :

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional.

10 de juny :

 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds, i dirimir les situacions d’empat.

Del 2 al 8 de juny :

 • Termini per presentar reclamacions de les llistes baremades.

15 de juny :

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva, dels infants admesos i, si s’escau, de la llista d’espera.

Del 16 al 22 de juny (ambdós inclosos):

 • Període de matriculació per mitjans electrònics durant aquest termini.
 • Presentació presencial demanant cita prèvia telefònica a les escoles de dilluns a divendres de 9 a 13h.

*L’alumnat que no formalitzi la matrícula dins aquest període es considerarà que renuncia a la plaça.

Documentació necessària per a formalitzar la preinscripció 2021-2022

Documentació identificativa que ha de presentar tothom:

 • L’imprès de sol·licitud d’admissió: cal presentar una única sol·licitud al municipi, al centre demanat en primer lloc.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en disposa.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a, si en disposa.

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació.Només s’ha de presentar per al criteri o criteris al·legats a la preinscripció.

Proximitat del domicili habitual o del lloc de treball:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE: certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on consti que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan el domicili que s’al·lega és el del lloc de treball: còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas dels treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

Renda anual de la unitat familiar:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%): original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitats emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

Arxivat a: Educació
Jornades de portes obertes i preinscripcions a les Escoles Bressol Municipals

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 09/06/2023 a les 14:35h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)