Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Aquest dijous, 25 de març, ple municipal ordinari

22/03/2021

Les persones que vulguin plantejar alguna qüestió ja poden enviar les seves preguntes a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Des d’aquest dilluns, 22 de març, i fins dimecres, 24 de març, a les 18 h, les persones que ho desitgin poden enviar les seves preguntes al correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e). Cada ciutadà/na disposarà de dos minuts per a formular les seves qüestions, les quals seran llegides al final de la sessió plenària per un representant de l’Ajuntament. Les preguntes del públic es llegiran per ordre d’enviament i durant un màxim de 25 minuts, durada límit estipulada al Reglament Orgànic Municipal (ROM). 

Aquest gener, el ple municipal se celebrarà el dijous, 25 de març, a les 20 h, de manera telemàtica, i es podrà seguir mitjançant el canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'ordre del dia serà el següent:

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-246 a 2021-479 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/4 a JGL/2021/7 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 4 i 25 de febrer de 2021.

4. Donar compte del Decret número 2021-239 de 29 de gener, en què es resol donar-se per assabentat de la transmissió d’una branca d’activitat integrada pels actius i passius de l’activitat del cicle integral de l’aigua que SOREA desenvolupa a Catalunya a favor d’AGBAR amb efectes d’1 de de gener de 2021 i, conseqüentment, AGBAR se subroga en tots els drets i obligacions del contracte subscrit el 25 de març de 1997 i de posteriors modificacions, entre aquest Ajuntament i la mercantil SOREA.

5. Donar compte del recurs d'alçada interposat contra la resolució dictada per la cap del servei territorial de Transports de Barcelona el 18 de febrer de 2021, relativa a la modificació de les condicions de prestació del servei de transport de Transgran.

6. Donar compte de la renúncia del senyor Juan Antonio Corchado Ponce al càrrec de regidor en representació del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).

7. Donar compte del decret de l'alcalde número 2021-562 de data 8 de març, en què es resol designar el senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant titular del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) a la Junta de Portaveus, i la senyora Marta Reche Lavado com a representant suplent del grup municipal a la Junta de Portaveus.

B) Part resolutiva

8. Proposta de ratificació del nomenament de nous vocals com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt.

9. Proposta d’aprovació de l’elecció del Jutge de Pau titular de les Franqueses del Vallès.

10. Proposta d’aprovació inicial de l’estudi de viabilitat economicofinancera per a la construcció i explotació del servei d’una residència per a gent gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès.

11. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, en defensa de la preservació de l'ordre públic democràtic i en suport al cos de Mossos d'Esquadra.

12. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, amb motiu del dia 8 de març Dia internacional dels Drets de les Dones

13. Moció que presenten els grups municipals dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Junts per les Franqueses i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt

14. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10% dels Fons de recuperació procedents de la Unió Europea

15. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, per al reforç dels recursos que ofereixen les entitats bancàries

16. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, en defensa del sector agrari i contra la col·locació de plantes fotovoltaiques en terrenys agrícoles a les Franqueses del Vallès

17. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, perquè es declari les Franqueses territori lliure de parcs solars fotovoltaics

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari febrer 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 13/05/2021 a les 11:27h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)