Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

El Procicat regula les activitats extraescolars, les colònies i les sortides escolars en el marc de la pandèmia

06/10/2020

El pla d’actuació pretén concretar les indicacions perquè les activitats es puguin fer en condicions de seguretat.

Les activitats extraescolars i les colònies i sortides, com a lleure educatiu que són, constitueixen un element d’impacte positiu en el desenvolupament cognitiu i social dels infants i adolescents, especialment entre l’alumnat d’entorns més desafavorits. A més, el lleure educatiu en el marc escolar esdevé una eina cabdal per compensar les desigualtats educatives de partida de determinats col·lectius d’alumnat. Finalment, no podem oblidar el fet que, tot i que no és en l’origen de la seva funció, el lleure educatiu també té una important funció social d’afavoriment de la conciliació familiar.

Atesa la importància de les activitats extraescolars i de les colònies i les sortides en la formació dels nostres infants i adolescents es considera molt convenient que es puguin continuar realitzant durant el curs 2020-2021.

El pla d’actuació té com a objectiu concretar les indicacions perquè les activitats es puguin fer en condicions de seguretat. A continuació, us resumim alguns dels aspectes més rellevants:

DEFINICIONS

Grup constant: Es tracta d’un grup de participants en una activitat extraescolar que es manté constant durant el període corresponent a un curs. És recomanable que la composició dels grups sigui constant per facilitar la traçabilitat.
Els grups constants que es constitueixen per a la realització d’activitats fora de l’horari escolar tenen com a objectiu mantenir la traçabilitat, però no permeten la relaxació de les Pàgina 4 de 16 mesures de protecció. Els grups constants de les activitats extraescolars no tenen per què coincidir amb els grups de convivència estables de l’horari lectiu. Els grups constants poden estar formats per infants i adolescents de diferents centres educatius.
Es recomana evitar al màxim les noves incorporacions a un grup constant durant el curs i mantenir sempre el mateix monitor/a i/o tècnic/a.
Grup de convivència estable (GCE): Es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels qual es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable.

Grup estable: Definició utilitzada per a grup constant en els plans sectorials d’activitats del lleure i d’instal·lacions juvenils i esportives.

Grup constant de convivència: Es refereix al grup de convivència estable quan va de colònies.

CONDICIONS EN LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

• A les activitats hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i de diferents grups estables escolars. És recomanable que la composició dels grups sigui constant per facilitar la traçabilitat. Els grups constants que es constitueixen per a la realització d’activitats fora de l’horari escolar tenen com a objectiu mantenir la traçabilitat però no permeten la relaxació de les mesures de protecció.
• És recomanable treballar amb grups petits, sempre que sigui possible, com a mesura per facilitar la traçabilitat. Tanmateix, el grups podran ser del nombre de persones que permeti la superfície de l’espai tot complint els requisits de distància mínima entre els participants.
• Les persones al càrrec de cada grup estable (monitor/a, docent...) seran sempre les mateixes. Una mateixa persona pot estar al càrrec de grups estables diferents en hores o dies diferents.

ÚS DE LA MASCARETA EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

És obligatori l’ús de la mascareta a partir dels sis anys, amb les següents excepcions: 

 • Quan s’estigui realitzant una pràctica esportiva que siguin incompatible amb la mascareta.
 • En les classes d’instruments de vent i de cant, mentre s’estigui realitzant l’activitat incompatible amb l’ús de la mascareta. En aquest cas, s’incrementarà la distància de seguretat tant com sigui possible, especialment en espais tancats.
 • Quan l’ús estigui contraindicat. Així no estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
 • En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. 

En les activitats físic-esportives, els/les entrenadors/es, monitors/es i similars han de fer ús de la mascareta durant les sessions, excepte quan estiguin realitzant pràctica esportiva. En el cas que no es porti mascareta per aquest motiu cal seguir al màxim la recomanació de mantenir la distància.

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DURANT LES COLÒNIES I SORTIDES ESCOLARS 

 • Les colònies i les sortides d’un dia s’organitzaran en grups constants de convivència que seran coincidents amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva i tindran un o varis monitors que interactuaran amb el grup de manera transversal al llarg de tota l’activitat o la jornada, a excepció dels programes Esport Blanc Escolar i Esport Blau Escolar, que es porten a terme en unes condicions i un medi que afavoreix poder fer, excepcionalment, grups constants esportius. Els grups constants es poden dividir en grups més petits, especialment en les activitats amb pernoctació i en les activitats esportives, com les que es porten a terme amb programes Fitjove, Esport Blanc Escolar i Esport Blau Escolar, dins la matèria d’Educació Física.
 • Poden conviure diferents grups de centres educatius diferents en una mateixa instal·lació sigui amb allotjament o sense, sempre i quan es respectin els grups de convivència estable i la distància de seguretat entre aquests. No es podrà fer ús dels espais comuns de forma simultània per diversos grups, a excepció de que es garanteixi que ho faran de forma que on es puguin barrejar, incloent els espais de pernoctació, menjador, vestidors i aquells on es desenvolupen les activitats.
 • Poden coexistir tipologies diferents d’usuaris en una mateixa instal·lació donant-los el tractament de grups de convivència estable diferenciats.
 • Es promouran especialment les activitats que no facin necessària la proximitat i contacte físic entre els participants, però dintre del grup de convivència estable escolar no serà necessari mantenir de manera permanent la distància física de 1,5 metres.
 • Els docents o professionals de suport educatiu que acompanyin les sortides i que no formin part del grup estable habitual a l’escola, seguiran les mateixes mesures d’interacció que s’hagin establert al centre. 

ESPAIS DURANT LES COLÒNIES I SORTIDES ESCOLARS 

 • En concret, amb l’objectiu de maximitzar la distància física, es poden habilitar dins de les instal·lacions de colònies altres espais per menjar diferents al menjador que compleixin Pàgina 9 de 16 les característiques especificades al Pla d’actuació. Així mateix, es poden fer torns a l’espai habitual del menjador.
 • A les habitacions es mantindrà la distància d’1 metre entre lliteres, però es disposaran les capçaleres dels llits capicuades per evitar respiracions creuades.
 • Els acompanyants del grup, així com els monitors, al no tractar-se d’un grup de convivència estable, hauran de dormir en habitacions separades o bé respectant les recomanacions de dormitoris de la Secretaria de Salut Pública (distància mínima recomanada entre lliteres de costat: 1 metre i distància mínima recomanada entre files de lliteres: 1,7 metres).
 • En la situació epidemiològica actual és convenient que els grups constants estiguin en habitacions separades i que s’eviti el contacte entre grups.
 • Cada grup estable disposarà d’un espai diferenciat per activitat. Només s’admetrà la presència de més d’un grup estable en un mateix espai quan aquest tingui una dimensió suficient com per mantenir distància física de seguretat entre els diferents grups, sense risc de contacte, amb una senyalització barrera física visualment identificable.
 • Cada grup estable tindrà un espai exterior per a poder-se estar sense monitor en els moments de temps lliure, a càrrec dels docents.
 • El desplaçament a aquesta zona es farà sempre amb mascareta, sempre que sigui necessari i/o que existeixi la possibilitat de creuar-se amb altres grups constants. En qualsevol cas, cal aplicar en cada moment les directrius del Departament de Salut sobre l’ús de la mascareta en els centre educatius. 

Al document adjunt trobareu tota la informació.

Arxivat a: Educació
Recomanacions segons l'activitat

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 17/09/2021 a les 14:20h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)