Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

S'obre la convocatòria d'ajuts al lloguer per minimitzar l'impacte de la Covid-19

14/09/2020

El termini per presentar sol·licituds és del 15 de setembre al 20 d'octubre.

L'Ajuntament obre una línia d'ajuts per al lloguer de l'habitatge habitual destinat a persones arrendatàries afectades per l'impacte econòmic i social de la Covid-19. L'objectiu és ajudar a resoldre problemes transitoris de pagament parcial o total de la quota de lloguer.

Aquests ajuts, que gestiona l'àrea d'Habitatge, es poden demanar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament on hi trobareu el tràmit destacat en portada  o presencialment, demanant cita prèvia  imprimint i omplint el formulari adjunt a aquesta informació. El termini és del 15 de setembre al 20 d'octubre.

La dotació pressupostària municipal total per a aquests ajuts és de 50.000 euros. L'import de l'ajut per sol·licitant serà de 200 euros mensuals amb un màxim de 600 euros. 

Qui el pot demanar i quins supòsits ha d'acomplir?

 • Qualsevol veí/na de les Franqueses, titular d'un contracte de lloguer del domicili habitual amb residència legal a Catalunya.
 • S'ha d'acreditar que la que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat de convivència estigui o hagi estat, en situació d'atur, expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos des de la data d’inici de l’estat d’alarma fins la data de la sol·licitud.
 • S'ha d'acreditar el pagament de la renda dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
 • Tots els membres de la unitat de convivència han d'acomplir les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de les Franqueses i que cap està sotmesa a qualsevol dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions.
 • L'import de la renda de lloguer ha de ser, com a màxim, de 900 euros incloent la renda, l'IBI, el rebut de les escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

Quan no es pot ser beneficiari?

 • Si es té algun vincle de parentiu de fins a segon grau amb les persones arrendadores.
 • Si s'és soci o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuen com a arrendadores
 • Si el titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència té en propietat o en úsdefruit un altre habitatge al territori espanyol excepte si no se'n disposa de l'ús per causa de separació o divorci o si l'habitatge és innacessible per raó de discapacitat del titular.
 • Si els recursos econòmics del titular o de qualsevol altre membre supera en 1,5 vegades l'IPREM anual (11.279,38 euros)

Quins requisits econòmics he d'acomplir?

 • Tenir un ingressos anuals iguals o superiors a 0,6 vegades l'IRSC (341,47 euros mensuals i 4.780,68 euros anuals).
 • En el còmput d'ingressos no es tindran en compte els ajuts rebuts per atenció a persones en situació de dependència.
 • S'hi inclouran les pensions o ingressos exempts de tributació de la persona sol·licitant o de qualsevol membre de la unitat de convivència.
 • Els ingressos que es trindran en compte són els de la declaració de l'Impost de la Renda del darrer període impositiu

TAULA RESUM INGRESSOS

Ingressos mínims
4.780,64€ ó import del lloguer anual

Ingressos màxims
1 persona              11.279,38 €
2 persones            15.039,18 €
3 persones            18.798,97 €
4 persones o més 22.558,77 €

Quina documentació he d'aportar?

 • Formulari normalitzat complimentat.
 • DNI o document equivalent dels sol·licitant i de tots els membre de la unitat de convivència
 • Certificat d'empadronament actualitzat
 • Informe de vida laboral
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
 • Llibre de família o document equivalent
 • Rebuts del lloguer pagats des del gener fins la data de la sol·licitud i comprovant de pagament i, en el cas d'haver rebuts impagats a partir de l'abril, caldrà un document acreditatiu de l'import detallat del deute.
 • Justificant dels ingressos des del mes d'abril de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral
 • Nòmines des de l'abril o declaració trimestral de l'IRPF
 • Certificat d'empresa que acrediti la inclusió de la persona en un ERTO (només en el cas d'estar afectat per un ERTO)
 • En el cas dels autònoms que ha hagut de reduir la seva jornada laboral per motius de cures o d'altres circumstàncies, cal una declarció responsable especificant el motiu de la reducció de la jornada i quantificant els ingressos des de l'abril.
 • Declaració responsable relativa al compliment de tots els requisits exigits per la convocatòria.
 • Extracte bancaris de tots els membres de la unitat de convivència per justificar el límit d'1,5 vegades l'IPREM.
 • Declaració de la renda de tots els membres del període immediatament anterior a la convocatòria dels ajuts o certificat d'imputacions de l'AEAT si no s'està obligat a fer la declaració de la renda.

Adjuntes a aquesta informació trobareu les bases dels ajuts al lloguer completes.

 

Arxivat a: Habitatge
Ajuts al lloguer

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 27/03/2023 a les 14:53h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)