Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Mesures de suport a les empreses pel manteniment de l'ocupació

20/04/2020

El Servei d'Ocupació de Catalunya edita un resum de les eines disponibles per ajudar les empreses a superar l'aturada econòmica

Les administracions han creat un paquet de mesures per evitar els acomiadaments durant la crisi del Covid 19 i ajudar a la reactivació de l'economia superada la crisi, en gran part adreçades a pymes i autònoms. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha editat un material que recull totes les mesures en els diversos àmbits que tenen com a objectiu el manteniment de l'ocupació i la pervivència de les empreses (en el document adjunt també hi trobaràs els enllaços a les diferents administracions, serveis i tràmits).

INFORMACIÓ PER A EMPRESES

Si treballes amb l'administració pública:

 • Si treballes per la Generalitat, aquesta es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’ assegurança dels teustreballadors/es Inclou contractes de neteja transport i menjador escolar centres especials d'ensenyament i vigilància,i els contractes d’ obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic.
 • També s’amplia l’àmbit de les indemnitzacions per al cas que s’hagin de suspendre contractes i s’inclouen les despeses de lloguers i costos de manteniment d’instal·lacions i equips durant el període de suspensió.

Si necessites aplicar un ERTO:

 • S’agilitza el procediment d’autorització d’ERTO s amb l’objecte de mantenir l’ocupació una vegada hagi finalitzat la crisi sanitària.
 • Aprovació de mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.
 • L’Estat es compromet a fer se càrrec de les prestacions per desocupació de les persones treballadores afectades per un ERTO la gestió d’aquesta prestació es tramitarà entre l’empresa i el SEPE
 • Si has dut a terme ERTOs per força major i ets una empresa amb menys de 50 treballadors tens una exoneració del.pagament del 100 a la Seguretat Social Per la resta d’empreses, tens una exoneració del pagament del 75 per a alleujar els costos, a la vegada que s’incentiva el manteniment del capital humà ja format.

Què passa amb els impostos i tributs?

 • Es concedeix l’ ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i d’ingrés de les quals estigui comprès entre la data d’ entrada en vigor del Reial Decret 7 2020 i el dia 30 05 2020.
 • Suspensió dels terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma
 • S’incorpora una reducció del 50 del cànon de l’aigua pels usuaris industrials (i activitats econòmiques) i ramaders. Aquesta reducció s’aplicarà durant dos mesos des de l’ 1 d’abril al 31 de maig.
 • Es concedeix l’ajornament del deute o préstecs hipotecaris corresponents als immobles destinats a l’ activitat comercial desenvolupada per part d’ empresaris. S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de 6 mesos a les empreses que ho sol·licitin, mitjançant el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social Sistema RED. Si es concedeix, aquest ajornament afectarà als pagaments en període de meritació comprés entre abril i juny de 2020
 • Es flexibilitzen els contractes d’ aigua llum i gas permetent a les empreses suspendre o modificar de manera temporal, els contractes de subministres per a ajustar los a les noves necessitats de consum donades per l’estat d’alarma Al finalitzar l’estat d’alarma es podrà demanar la reactivació o reajustament dels contractes, en un termini de 3 mesos.
 • S’estableix que les empreses que facturen menys de 600 000 euros tenen temps fins el 20 de maig (enlloc del 20 d'abril) per realitzar el pagament de les declaracions trimestrals dels tributs (retencions d'IRPF, IVA i pagament fraccionat de persones físiques i societats.)

Necessito finançament:

 • S’ha creat una línia d’avals de garanties públiques per a facilitar liquiditat a empreses per import de 100.000 milions d’euros. L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes; per la resta d’empreses cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60% de les renovacions. Els interessats tenen temps fins el 30/09/2020 per sol·licitar la garantia per a les seves operacions, a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els acords de col·laboració.
 • Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros.
 • Activació del segon tram de la Línia d’Avals, de 20.000 milions d’euros, destinats íntegrament a pimes i autònoms
 • S’eleva del 75% al 80% el risc que assumirà el Govern a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis en relació amb la línia de 1.000 milions d’euros per proveir liquiditat a les empreses afectades.
 • Es concreta que dels 750 milions d’euros que garantiran l’ICF i Avalis, un total de 188 milions es destinaran a constituir un fons de garantia.Les empreses interessades poden dirigir-se a la seva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec i seran aquestes les encarregades de posar-se en contacte amb l'ICF i Avalis per a la gestió de l'aval.
 • El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha dissenyat diferents línies d’ajut amb un pressupost de 9 milions d’euros per a PIMES individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020.
 • El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya posa en marxa una línia d’ajut, en forma de prestació econòmica directa, per a les persones treballadores autònomes i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic. Ajut de 2.500 euros en un únic pagament. Beneficiaris: Autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin activitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació.

Tinc mancances tecnològiques:

 • El programa ”Acelera PYME”, del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Govern d’Espanya, posa a disposició de PIMES i autònoms solucions tecnològiques orientades a mantenir l’activitat de les empreses i avançar en processos de transformació digital.
 • L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició aquest programa, a través de la seva línia de finançament d’empreses i emprenedors, amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de digitalització, i fomentar les solucions de teletreball.
 • El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de la ciutadania, en especial autònoms i PIMES, tot un seguit de recursos, programari, serveis i eines digitals ofertes per diferents empreses del sector TIC per ajudar el teixit empresarial a aprofitar al màxim les eines tecnològiques per mantenir l’activitat i productivitat empresarial durant la crisi de la Covid-19.
 • L’ “Oficina des de casa” aglutina les iniciatives, productes i serveis oferts per les empreses i les distribueix per categories (treball col·laboratiu, e-Learning, seguretat, integradors, connectivitat, etc.) i cost (gratuït o amb descompte superior al 25%).

Tinc dubtes, necessito més informació:

 • El Departament d’Empresa i Coneixement disposa d’un servei d’atenció digital a les empreses autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS COV 2

INFORMACIÓ PER A AUTÒNOMS

Prestació extraordinària per cessament de l'activitat

Per a treballadors per compte propi o autònoms que hagin vist suspeses les seves activitats de manera forçada o quan la seva facturació en el mes que sol·licita la prestació es vegi reduïda al menys, en un 75 en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior. Complint els requisits següents:

 • Afiliat i en alta al RETA
 • Acreditació de la reducció de la seva facturació
 • Al corrent de pagament en quotes de la Seguretat Social (si no està al corrent es farà invitació al pagament, en el termini de 30 dies)

Moratòria de tributs

Per a treballadors per compte propi o autònoms que hagin vist suspeses les seves activitats de manera forçada o quan la seva facturació en el mes que sol·licita la prestació es vegi reduïda al menys, en un 75 en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior. Complint els requisits següents:

 • Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions liquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de presentació i ingrés des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret 7 2020 i fins el dia 30 05 2020
 • Suspensió dels terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma
 • S’incorpora una reducció del 50 del cànon de l’aigua pels usuaris industrials (i activitats econòmiques) i ramaders Aquesta reducció s’aplicarà durant dos mesos des de l’ 1 d’abril al 31 de maig

Ajut per a autònoms

Departament en matèria de treball ha aprovat una partida pressupostària de 7,5 milions d’€ per atorgar aquesta prestació fins al seu exhauriment. Es preveu que aquesta línia d’ajuts pugui beneficiar 4 500 persones treballadores autònomes. Les condicions són les següents:

 • Import de l’ajut fins a 2.000 euros.
 • Que l’espai, servei o activitat estiguin relacionats amb els que les autoritats sanitàries han decretat que tanquin o deixin de prestar se
 • Acreditar pèrdues econòmiques involuntàries el març de 2020 en comparació en el mes de març de l’any anterior.
 • No disposar d’altres fonts d’ingressos alternatives.

Tipus de finançament

S’ha creat una línia d’ avals de garanties públiques per a facilitar liquiditat a empreses per import de 100 000 milions d’euros L’aval garantirà el 80 dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes per la resta d’empreses cobrirà el 70 del préstec nou concedit i el 60 de les renovacions.

 • Els interessats tenen temps fins el 30 09 2020 per sol·licitar la garantia per a les seves operacions a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els acords de col·laboració
 • Ampliació de les línies de l’ICO en 10 000 milions d’euros
Arxivat a: Ajuntament, Dinamització Econòmica
Servei d'Ocupació de Catalunya

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 21/10/2021 a les 13:35h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)