Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Aquest dijous, 29 de juliol, ple municipal ordinari

27/07/2021

Les persones que vulguin plantejar alguna qüestió ja poden enviar les seves preguntes a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Aquest mes, el ple municipal se celebrarà el dijous, 29 de juliol, a les 20 h, de manera telemàtica, i es podrà seguir mitjançant el canal de YouTube de l'Ajuntament.

Fins al dimecres, 28 de juliol, a les 18 h, les persones que ho desitgin poden enviar les seves preguntes al correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e). Cada ciutadà/na disposarà de dos minuts per a formular les seves qüestions, les quals seran llegides al final de la sessió plenària per un representant de l’Ajuntament. Les preguntes del públic es llegiran per ordre d’enviament i durant un màxim de 25 minuts, durada límit estipulada al Reglament Orgànic Municipal (ROM). 

L'ordre del dia serà el següent:

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-1529 a 2021-1888 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de juny de 2021.

3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/20 a JGL/2021/23 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 3 i 23 de juny de 2021.

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 2021-1817, relatiu a la designació del senyor Àngel Profitós i Martí com a representant titular del seu grup municipal a la Junta de Portaveus, i el senyor Rafael Bernabé Pérez com a representant suplent.

5. Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 2021-1818, relatiu a la designació del senyor Àngel Profitós i Martí com a representant titular del seu grup municipal a la Comissió Informativa d’assumptes de Ple i el senyor Rafael Bernabé Pérez com a representant suplent.

6. Donar compte del Decret de l'Alcalde 2021-1860, relatiu a la modificació dels representants del grup municipal de Ciutadans les Franqueses del Vallès en les comissions informatives.

B) Part resolutiva

7. Proposta d’aprovació de la modificació dels representants del grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal al Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.

8. Proposta d’aprovació de la modificació de l’hora d’inici de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.

9. Proposta d’aprovació de l’elecció del Jutge de Pau titular de les Franqueses del Vallès.

10. Proposta d’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2022.

11. Proposta d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de les Franqueses del Vallès.

12. Proposta d’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès de data 5 de juliol de 2021.

13. Proposta relativa a l’acord de suspensió de llicències per a l’estudi d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la regulació de les condicions per a la implantació d’instal·lacions de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica) en sòl no urbanitzable al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

14. Proposta d'aprovació del conveni urbanístic entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’empresa Sandoz, SA per a la tramitació d’una modificació del Pla Parcial del Sector N així com la promoció davant les administracions competents la modificació dels accessos des de la C-251 a les instal·lacions de l'empresa Sandoz, SA.

15. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a l'exercici 2021, així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.

16. Proposta d’aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria, per raons d’urgència, de diferents assumptes relatius a la modificació del Cartipàs municipal.

17. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2095, relatiu a la modificació dels membres integrants de la Junta de Govern Local.

18. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2112, relatiu a la modificació de les persones que ostenten el càrrec de Tinents i Tinentes d'Alcalde.

19. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2122, relatiu a la modificació de les àrees i les regidories que integren l'Ajuntament, així com les delegacions especials d'atribucions a favor dels regidors/es i les delegacions generals d'atribucions a favor dels Tinents/es d'Alcalde.

20. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2115, relatiu a l'assignació del règim de dedicacions i corresponents retribucions dels membres que conformen el Govern municipal.

21. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2116, relatiu a la modificació de la presidència i vicepresidència del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

22. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2117, relatiu a la modificació de la presidència i vicepresidència del Patronat Municipal d'Esports.

23. Proposta d’aprovació de la modificació dels representants dels grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés en la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

24. Proposta d’aprovació de la modificació dels representants dels grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.

25. Proposta d’aprovació de la modificació del règim de retribucions i dedicacions dels membres de la Corporació local.

26. Proposta d’aprovació de la modificació de la designació dels representants de la Corporació a les diferents entitats supramunicipals, consorcis i mancomunitats a les que pertany l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

27. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, per la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.

28. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, en favor d'aplicar mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil.

29. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, per a la creació d'una comunitat energètica local.

30. Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, perquè l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès s'adhereixi al programa Reallotgem.cat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

31. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, contra el bloqueig d'Estats Units d'Amèrica a la República de Cuba.

32. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, per l'eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri.

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Sala de plens
Darrera actualització d’aquest contingut: 17/09/2021 a les 14:20h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)