Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Aquest dijous, 29 d'octubre, ple ordinari municipal

26/10/2020

La sessió, que començarà a les 20 hores, serà telemàtica i es podran fer preguntes al correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Des d’avui, 26 d'octubre, i fins dimecres 28 d'octubre, a les 18 h, els ciutadans/es que ho desitgin poden enviar les seves preguntes al correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e), les quals seran resoltes al final de la sessió plenària. Cada ciutadà/na disposarà de dos minuts per a formular les seves qüestions, les quals seran llegides per un representant de l’Ajuntament. Les preguntes del públic es llegiran per ordre d’enviament i durant un màxim de 25 minuts, durada límit estipulada al Reglament Orgànic Municipal (ROM).  

Aquest octubre, el ple municipal se celebrarà el dijous 28, a les 20 h, de manera telemàtica, mitjançant Zoom.

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-1529 a 2020-1788 corresponents al període comprès entre els dies 1 d'agost i 30 de setembre de 2020.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/33 a JGL/2020/36 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 3 i 24 de setembre de 2020. 

4. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1773 de data 29 de setembre, en què es resol modificar els tinents i tinentes d'alcalde de l'Ajuntament.

5. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1774 de data 29 de setembre, en què es resol modificar els membres integrants de la Junta de Govern Local.

6. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1772 de 29 de setembre, en què es resol crear les àrees i regidories que integren l'Ajuntament i efectuar delegacions generals d'atribucions a favor dels tinents i tinentes d'alcalde.

7. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1770 de data 29 de setembre, en què es resol el nomenament de la Presidenta i Vicepresidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

8. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1771 de data 29 desetembre, en què es resol nomenar el Vicepresident del Patronat municipal d'Esports.

9. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1916 de data 16 d'octubre, en què es resol delegar les funcions de Presidència del Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès.

10. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1769 de data 29 de setembre, en què es resol modificar el règim de dedicació dels membres de la Corporació.

B) Part resolutiva

11. Proposta d’aprovació de nous representants de la Corporació al Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.

12. Proposta d’aprovació de la designació de nous representants de la Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses i al Patronat de la Fundació Universitària Martí l’Humà.

13. Proposta d'aprovació de la declaració d’especial interès de les obres per a la reforma i ampliació de la residència per a la gent gran amb emplaçament al carrer de Sant Josep, 29, i bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

14. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2021.

15. Proposta d’aprovació provisional de les ordenances reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari relatiu als serveis municipals funeraris i de proveïment, subministrament i distribució d’aigua per a l’exercici 2021.

16. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 004/2020 Ple.

17. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 005/2020 Ple.

18. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per donar l'opció a les famílies de demanar la jornada contínua en els centres educatius d'infantil i primària de les Franqueses del Vallès.

19.Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per una política d'habitatge amb perspectiva juvenil.

20. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya.

21. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per iniciar el procediment de modificació del Reglament Orgànic Municipal.

22. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per la creació de comissions informatives permanents

23. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, a favor de la protecció del sistema sanitari d'atenció primària.

24. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per a l'arranjament d'espais verds com a horts urbans.

25. Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal i Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per demanar mesures de control ambiental de manera continuada amb partida pressupostària anual.

26. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per incloure el vot telemàtic, en situacions justificades, en els plens municipals de les Franqueses del Vallès.

27. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, amb relació a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu Turístic de Vila-Seca i Salou.

28. Moció que presenten els grups municipals dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, de suport al sector de la restauració i el comerç del municipi.

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari maig 2010
Darrera actualització d’aquest contingut: 26/07/2021 a les 11:50h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)