Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del 19 de desembre de 2019

20/12/2019

Relació d’acords i mocions de la sessió plenària celebrada el 29 d'octubre, a les Franqueses del Vallès

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-2681 a 2019-2970 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2019.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/44 a JGL/2019/48 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 7 i 28 de novembre de 2019.

4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-2918, de data 25 de novembre, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'alcaldia durant el període comprès entre els dies 27 i 31 de desembre de 2019.

B) Part resolutiva

5. Proposta d’aprovació de la declaració de les Franqueses del Vallès com a municipi de més de 20.000 habitants.

ACORDS:

Primer.- DECLARAR les Franqueses del Vallès com a municipi de més de 20.000 habitants.

Segon.- ESTABLIR que aquesta declaració desplega els seus efectes des del dia 1 de gener de 2020. 

Tercer.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i difondre el contingut d’aquests acords, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM

EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: CsLFV

6. Proposta d’aprovació de la modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple delegats a la Junta de Govern Local.

ACORDS:

Únic.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, en el sentit d’establir que les sessions ordinàries de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple en el cas que s’efectuïn sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter públic es celebraran el primer i penúltim dijous de cada mes, a les 9.30 hores, llevat del mes d’agost. En cas que no hi hagi assumptes a tractar a la Junta de Govern Local amb caràcter públic, aquesta no es convocarà ni es celebrarà.

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: SAL-CUP-AMUNT

7. Proposta d’aprovació de la modificació de l’hora d’inici de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.

VOTACIÓ AJORNADA

8. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per raons d'urgència, els expedients per donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-3071, de data 12 de desembre, en què es resol efectuar una delegació general d'atribucions per a la gestió de la Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge, i per a l'aprovació de la designació de representant de la Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses.

APROVAT PER UNANIMITAT

9. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-3071, de data 12 de desembre, en què es resol efectuar una delegació general d'atribucions per a la gestió de la Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge.

10. Proposta d’aprovació de la designació de representant de la Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses.

ACORDS:

Primer.- Designar el regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce com a representant de la Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses, durant el període en què la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez es trobi en situació de permís de maternitat.

Segon.- Notificar aquest acord a la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez, al regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce i al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses.

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: SAL-CUP-AMUNT

Arxivat a: Ajuntament
Ple desembre 2019
Darrera actualització d’aquest contingut: 07/08/2020 a les 09:39h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)