Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Aquest dijous, 28 de novembre, ple ordinari municipal

25/11/2019

La sessió es farà a les 20 hores, a la sala de plens

L'ordre del dia serà el següent:

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-2400 a 2019-2680 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 d'octubre de 2019.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/39 a JGL/2019/43 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 3 i 31 d'octubre de 2019.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2019 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de setembre de 2019 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al tercer trimestre de 2019, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2019 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

8. Proposta de ratificació del nomenament del representant veïnal de Llerona com a membre integrant del Consell de Poble de Llerona.

9. Proposta de ratificació del nomenament del representant veïnal i de l’Associació de veïns de Sant Mamet com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt.

10. Proposta d'aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2019.

11. Proposta d’aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Diputació de Barcelona referent a la cessió de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants dels Ens Locals (AGIPH).

12. Proposta d’aprovació de l’adequació singular i excepcional dels llocs de treball o equivalent en funcions de tècnic/a mitjà/na, grup A, subgrup A2 de l’Ajuntament i els seus Patronats municipals i consegüent modificació de la relació de llocs de treball.

13. Proposta d’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector R (Can Garriga) al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

14. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de novembre de 2019, per la defensa d’igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat.

15. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de novembre de 2019, per estudiar la necessitat i la viabilitat de construir un recinte a l’aire lliure o parc complet e inclusiu per la pràctica de cal·listènia o “street workout”.

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Darrera actualització d’aquest contingut: 14/07/2020 a les 08:34h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)