Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Dijous, 26 de setembre, ple municipal ordinari

23/09/2019

La sessió es farà a les 20 hores, a la sala de plens

L'ordre del dia serà el següent:

A) Part dispositiva i activitat de control.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-1819 a 2019-2196 corresponents al període comprès entre els dies 1 de juliol i 31 d'agost de 2019.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/31 a JGL/2019/35 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 4 i 25 de juliol de 2019.

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2019-2101, de data 26 de juliol, en què es resol efectuar una delegació especial d'atribucions i el nomenament de la Vicepresidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

5. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al segon trimestre de 2019 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de juny de 2019 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al segon trimestre de 2019, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

8. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat de l'ajuntament i patronats municipals corresponent al segon trimestre de 2019.

B) Part resolutiva.

9. Proposta de ratificació del nomenament dels representants de les associacions de Llerona com a membres integrants del Consell de Poble de Llerona.

10.Proposta de ratificació del nomenament dels representants de les associacions de Corró d’Amunt com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt.

11.Proposta per a la declaració d’especial interès de les obres per a la instal·lació d’un mòdul de 150 m2 a l’institut IES Lauro i bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

12.Proposta per a l’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector C (Corró d’Amunt) al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

13.Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2018.

14.Proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer per als exercicis 2019-2020.

15.Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, per establir beneficis fiscals per la instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents.

16.Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, per permetre la designació de membres suplents a tots els òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament, excepte el plenari municipal.

17.Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, per declarar l'emergència climàtica al municipi i la presa de mesures urgents per a fer-hi front.

18.Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

19.Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista i Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, perquè doni el nom de Passeig del Primer d'Octubre al passeig central de la carretera de Ribes.

C) Precs, preguntes i interpel·lacions.

Arxivat a: Ajuntament
Darrera actualització d’aquest contingut: 27/02/2020 a les 11:50h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)