Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Dijous, 25 de juliol, ple municipal ordinari

22/07/2019

La sessió es farà a les 20 hores, a la sala de plens

L'ordre del dia serà el següent:

A) Activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-976 a 2019-1818 corresponents al període comprès entre els dies 1 d'abril i 30 de juny de 2019.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/17 a JGL/2019/29 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 4 d'abril i 30 de maig de 2019.

4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-1965, de data 12 de juliol, en què es resol designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Comissió de seguiment de SOREA.

5. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-1966, de data 12 de juliol, en què es resol delegar la presidència i designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Comissió del Nomenclàtor.

6. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-1967, de data 12 de juliol, en què es resol delegar la presidència i designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Comissió Especial de Comptes.

7. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-1968, de data 12 de juliol, en què es resol delegar la presidència i designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Comissió Informativa d'assumptes de Ple.

8. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-1969, de data 12 de juliol, en què es resol delegar la presidència i designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Junta de Portaveus

9. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al primer trimestre de 2019 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

10. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de març de 2019 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

11. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al primer trimestre de 2019, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

12. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2019 de l'ajuntament i patronats municipals.

13. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2019-1228 de data 26 d'abril, en què es resol aprovar la liquidació del Pressupost general de la Corporació corresponent a l'exercici 2018.

14. Donar compte del Decret número 2019-1901 de data 4 de juliol, en què es resol interposar recurs de cassació contra Urbaser, SA i Societat Española de Construcciones Eléctricas, SA envers la sentència número 497/2019.

B) Part resolutiva

15. Proposta d’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2020.

16. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.

17. Proposta d’aprovació dels Inventaris de l’Ajuntament i Patronats municipals a data 31 de desembre de 2018.

18. Proposta d'aprovació de l'increment del 0,25% de les retribucions del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb efectes 1 de juliol de 2019.

19. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit número 002/PLE en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Darrera actualització d’aquest contingut: 25/11/2020 a les 11:05h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)