Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple de novembre

30/11/2017

Relació d'acords i mocions de la sessió plenària celebrada el 30 de novembre, a les Franqueses del Vallès

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.Pressa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Martha Esperanza Ilona Edel del grup municipal Partit Popular.

3.Donar compte del canvi de denominació del grup municipal Convergència i Unió que passa a denominar-se grup municipal PDECAT-DEMÒCRATES.

4.Donar compte de l'informe d'intervenció de seguiment del pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2017.

5.Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament, patronats municipals i empresa municipal a 30 de setembre de 2017 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6.Donar compte de l'informe sobre el període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2017 de l'ajuntament, patronats municipals i empresa municipal Les Franqueses Entorn Verd SA, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

7.Donar compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2017 de l'ajuntament i patronats municipals.

8.Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit numero 002/2017 amb modalitat de transferència de crèdit.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP

EN CONTRA: ILFC--E /ERC-AM

ABSTENCIÓ: CpF /PP

9.Proposta d'aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2017.

APROVADA PER UNANIMITAT

10.Proposta d'autorització al tècnic en gestió urbanística de compatibilitat per al desenvolupament d'altres funcions professionals fora de l'àmbit de la Corporació.

A FAVOR: PDeCAt-Demòcrates / ILFC-E / PSC-CP / ERC-AM / CpF

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: PP

11.Proposta d'autorització al tècnic auxiliar informàtic de compatibilitat per al desenvolupament d'altres funcions professionals fora de l'àmbit de la Corporació.

A FAVOR: PDeCAt-Demòcrates / ILFC-E / PSC-CP / ERC-AM / CpF

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: PP

12.Proposta d'adequació singular i excepcional del lloc de treball de peó de manteniment i ordenança de les àrees de Secretaria, Obres i Serveis de l'Ajuntament i els seus patronats i consegüent modificació de la relació de llocs de treball.

A FAVOR: PDeCAt-Demòcrates / ILFC-E / PSC-CP / ERC-AM / CpF

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: PP

13.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, per aprovar una declaració institucional per la llibertat de les preses i presos polítics.

ACORDS:

Primer: Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacífica i democràticament, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.

Segon: Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras.

Tercer: Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE.

Quart: Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne ha de garantir.

Cinquè: Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.

Sisè: Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / ERC-AM / CpF

EN CONTRA: PSC-CP

ABSTENCIÓ: ILFC-E

14.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, amb motiu del dia contra la violència envers les dones.

ACORDS:

Primer: Manifestar el rebuig i condemna del Ple municipal a qualsevol forma de violència masclista que representa una greu vulneració dels drets fonamentals.

Segon: Encoratjar a tota la societat civil de les Franqueses a mostrar una tolerància zero i denunciar qualsevol manifestació física o psicològica de violència de gènere.

Tercer: Vetllar pel compliment dels protocol d’atenció a les dones víctimes de violència masclista  i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones.

Quart: Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la ciutadania, de forma especial als centre d’educació, per arribar especialment a l’adolescència i jovent del municipi.

Cinquè: Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates/ PSC-CP / ERC-AM/ CpF

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: ILFC-E

15.Moció presentada pel grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú - Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, per a l'adhesió al decàleg per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català de Somescola.cat.

ACORDS:

Primer: Adherir aquest ajuntament al decàleg de Somescola.cat.

Segon: Fer arribar aquests acords a Soemescola.cat i a tots els centres escolars del municipi, a totes les associacions de mares i pares del municipi i a les associacions veïnals del municipi.

Tercer: Publicar els presents acords als mitjans de comunicació municipals (Butlletí, web, xarxes, etc.)

APROVAT PER UNANIMITAT

16.Precs, preguntes i interpel·lacions.

Arxivat a: Ajuntament
Ple novembre 2017
Darrera actualització d’aquest contingut: 17/10/2018 a les 13:31h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)