Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Les Franqueses aprova el cartipàs municipal del mandat 2015-2019

10/07/2015

El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses va reunir-se ahir el vespre en sessió extraordinària per aprovar la nova organització municipal, el cartipàs de la legislatura.

Regidories i tinences d’alcaldia

Es va donar compte dels decrets d’alcaldia pels quals s’adjudiquen les regidories als regidors i regidores del nou equip de govern i la delegació de les seves atribucions així com del nomenament dels tinents i tinentes d’alcalde. L’assignació és la següent:

Ferran Jiménez

1r Tinent d’alcalde

Regidories:

Rosa Maria Pruna

2a Tinenta d’alcalde

Regidories:

Jordi Ganduxé

3r Tinent d’alcalde

Regidories:

Marina Ginestí  

4a Tinent d’alcalde

Regidories:

Moisès Torres

5è Tinent d’alcalde

Regidories:

Junta de Govern Local

Pel que fa a la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, es va informar del decret d’alcaldia segons el qual la junta queda integrada de la següent manera:

 • Francesc Colomé (president)
 • Ferran Jiménez
 • Rosa Maria Pruna
 • Jordi Ganduxé
 • Marina Ginestí
 • Moisés Torres

El decret estableix que cada grup municipal que no formi part del govern pot designar un titular i suplent perquè assisteixi, amb veu però sense vot, a les sessions que es celebraran els dilluns no festius, a les 11 h, a l’edifici consistorial.

A la sessió plenària també van exposar-se les atribucions que han estat conferides de la junta.

Junta de portaveus

La Junta de portaveus es va crear amb la finalitat de ser un fòrum on les diferents forces polítiques representades debatin qüestions de caràcter municipal que hagin de ser sotmeses a la consideració de qualsevol òrgan o siguin rellevants per a la vida municipal.

 Al Ple es va crear la composició d’aquest òrgan, format pels representants de cada grup polític municipal:

 • Francesc Colomé Tenas com a representant de Convergència i Unió (CiU).
 • Rafael Bernabé com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Juan Antonio Corchado com a representant Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Àngel Profitós Martí com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
 • Francesc Torné com a representant de Convergència per Les Franqueses (CpF).
 • Javier Álvarez com a representant del Partit Popular de Catalunya (PPC).

 Els suplents designats són:

 • Ferran Jiménez com a representant de Convergència i Unió (CiU).
 • Elisabet Pericas com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Juan Antonio Marín com a representant Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Francesca Masclans com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).

La creació d’aquest òrgan va prosperar amb els vots a favor de tots els regidors i regidores a excepció de Francesc Torné (CpF) que va criticar que aquest òrgan feia més d’un any i mig que no es reunia. ILFC-E i ERC-AM van manifestar que d’ara en endavant esperen que la Junta de portaveus compleixi amb la seva funció.

Les sessions de la Junta de portaveus tenen lloc el dijous de la setmana anterior al Ple, a l’ajuntament.

Comissions informatives

Comissió Informativa d’Assumptes del Ple

La Comissió Informativa d’Assumptes del Ple és un òrgan complementari sense competències resolutòries que té com a funció el dictamen i l’estudi dels assumptes sotmesos al Ple i a la comissió de govern quan actuï per delegació plenària o d'interès general.

El Ple va aprovar per unanimitat la següent composició:

 • Francesc Colomé Tenas com a representant de Convergència i Unió (CiU).
 • Rafael Bernabé com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Juan Antonio Corchado com a representant Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Àngel Profitós com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
 • Francesc Torné com a representant de Convergència per Les Franqueses (CpF).
 • Javier Álvarez com a representant del Partit Popular de Catalunya (PPC).

Els suplents designats són:

 • Ferran Jiménez com a representant de Convergència i Unió (CiU).
 • Elisabet Pericas com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Juan Antonio Marín com a representant Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Francesca Masclans com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).

Igual que la Junta de portaveus aquest òrgan es reuneix el dijous de la setmana anterior al Ple, a l’ajuntament.

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes, de la mateixa manera que Comissió informativa d’assumptes del Ple, és un òrgan complementari sense competències resolutòries. S’ocupa de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals.

Per acord del Ple els seus integrants són:

 • Ferran Jiménez com a representant de Convergència i Unió (CiU).
 • Rafael Bernabé com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Juan Antonio Marín com a representant Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Francesca Masclans com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
 • Francesc Torné com a representant de Convergència per Les Franqueses (CpF).
 • Javier Álvarez com a representant del Partit Popular de Catalunya (PPC).

Els suplents designats són:

 • Francesc Colomé com a representant de Convergència i Unió (CiU).
 • Germán López com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Juan Antonio Corchado com a representant Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Àngel Profitós com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).

Les sessions es convoquen el dijous de la setmana anterior al Ple, a l’ajuntament.

Organismes autònoms

Al Ple es va donar compte del nomenament dels presidents i vicepresidents dels patronats municipals i es va aprovar, per unanimitat, els vocals que en formen part com a representants dels grups polítics municipals.

Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

La regidora Mariana Ginestí és la presidenta del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut regidora i del regidor Jordi Ganduxé n’és el vicepresident.

Els vocals designats pel Ple són:

 • Rafael Bernabé com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Juan Antonio Marín com a representant del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Francesca Masclans com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
 • Francesc Torné com a representant de Convergència per Les Franqueses (CpF).
 • Javier Álvarez com a representant del Partit Popular de Catalunya (PPC).

Patronat Municipal d’Esports

El regidor Jordi Ganduxé és el president del Patronat Municipal d’Esports i la regidora Marina Ginestí n’és la vicepresidenta. 

Els vocals designats pel Ple són:

 • Germán López com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Juan Antonio Corchado com a representant del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Àngel Profitós com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
 • Francesc Torné com a representant de Convergència per Les Franqueses (CpF).
 • Javier Álvarez com a representant del Partit Popular de Catalunya (PPC).

Òrgans consultius

En relació als òrgans consultius es va informar de la designació dels presidents però també es va aprovar amb tots els vots a favor dels regidors del consistori quins són els vocals que en representació de cada grup polític configuren els òrgans col·legiats de les Franqueses.

Consell del Pagesia

El Consell de Pagesia és un òrgan sectorial l’objectiu del qual és treballar per a la millora i promoció del sector agrícola i ramader del municipi. La presidència l’ostenta la regidora Rosa Maria Pruna. 

Els vocals designats pel Ple són:

 • Jordi Ganduxé com a representant de Convergència i Unió (CiU).
 • Àlex Vega com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Juan Antonio Marín com a representant del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Àngel Profitós com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
 • Francesc Torné com a representant de Convergència per Les Franqueses (CpF).
 • Javier Álvarez com a representant del Partit Popular de Catalunya (PPC).

Consell del Poble de Llerona

El Consell del Poble de Llerona és un òrgan de participació ciutadana que té la funció de debatre la situació del poble i proposar a l'Ajuntament les actuacions a seguir per tal de solucionar els problemes i mancances que existeixin. La presidenta és la regidora Rosa Maria Pruna.

Els vocals designats pel Ple són:

 • Jordi Ganduxé com a representant de Convergència i Unió (CiU).
 • Elisabet Pericas com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).

Consell del Poble de Corró d’Amunt

El Consell del Poble de Corró d’Amunt, que té la mateixa funció que l’òrgan territorial de Llerona, el presideix el regidor Ferran Jiménez.

Els vocals designats pel Ple són:

 • Àngel Profitós com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
 • Àlex Vega com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal reuneix la comunitat educativa de les Franqueses i treballa amb totes les temàtiques relacionades amb l’ensenyament a qualsevol edat. El consell està compost per l’alcalde, Francesc Colomé, que m’és el president, i la regidora d’Educació, Marina Ginestí.

Els vocals designats pel Ple són:

 • Jordi Ganduxé com a representant de Convergència i Unió (CiU).
 • Elisabet Pericas com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Èrica Reche com a representant del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Francesca Masclans com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
 • Francesc Torné com a representant de Convergència per Les Franqueses (CpF).
 • Javier Álvarez com a representant del Partit Popular de Catalunya (PPC).

Consell Assessor de Joventut

El Consell Assessor de Joventut vetlla pels joves del municipi. Per ara, com va apuntar el regidor Àlex Vega, aquest òrgan no ha funcionat però l’equip de govern s’ha compromès a posar-lo en marxa i actualitzar-ne el reglament. El consell està format per l’alcalde, Francesc Colomé, que m’és el president, i la regidora d’Educació, Marina Ginestí.

Els vocals designats pel Ple són:

 • Jordi Ganduxé com a representant de Convergència i Unió (CiU).
 • Àlex Vega com a representant d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E).
 • Èrica Reche com a representant del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
 • Francesca Masclans com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
 • Francesc Torné com a representant de Convergència per Les Franqueses (CpF).
 • Javier Álvarez com a representant del Partit Popular de Catalunya (PPC).

Altres entitats supramunicipals, consorcis i mancomunitats 

A més a la sessió plenària es van nomenar els representants de l’Ajuntament en altres entitats supramunicipals, consorcis i mancomunitats. A continuació s’indiquen els regidors i regidores encarregats:

 • Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs: Rosa Maria Pruna.
 • Agrupació de Defensa Forestal Montseny-Congost: Rosa Maria Pruna.
 • Mancomunitat Aigües Ter-Llobregat: Jordi Ganduxé.
 • Servei Comarcal d’Incendis: Ferran Jiménez.
 • Consorci Localret: Francesc Colomé.
 • Comissió de Seguiment del Conveni del Transport: Moisés Torres.
 • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Rosa Maria Pruna.
 • Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental: MoisésTorres.
 • Consorci Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central: Rosa Maria Pruna.
 • Xarxa Local de Consum: Ferran Jiménez.
 • Agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona Moisés Torres.
 • Consorci Teledigital del Vallès: Francesc Colomé. 

Aquest punt es va aprovar amb els vots favorables de CiU, ILFC-E i PPC. PSC-CP, ERC-AM i CpF van abstenir-se’n.

Grups polítics municipals i subvencions

Al Ple es va donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i es va aprovar una dotació global de 31.500 euros. Aquesta dotació es distribueix de la següent manera:

 • Quantitat fixa: 1.000 euros anuals per a cadascun dels grups polítics municipals.
 • Quantitat variable: 1.500 euros anuals per a cada regidor de cada grup. 

Tenint en compte aquests criteris la dotació per a cada formació és aquesta: 

 

CiU

ILFC-E

PSC-CP

ERC-AM

CpF

PP

Regidors

6

4

3

2

1

1

Quantitat fixa

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Quantitat variable

9.000

6.000

4.500

3.000

1.500

1.500

Total anual

10.000

7.000

5.500

4.000

2.500

2.500

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC-AM i PP. En canvi, ILFC-E, PSC-CP i CpF van abstenir-se.

Imaginem va apuntar que tot i la crisi econòmica aquestes quantitats estan per sota del que perceben altres partits de municipis veïns. Els socialistes van explicar que no dotar amb suficients recursos econòmics els partits que són un reflex de la voluntat popular va en detriment de la democràcia. CpF va reivindicar la necessitat d’establir aquest criteri amb el consens de tots els grups.

Tant Convergència i Unió com Esquerra van destacar que malgrat ser conscients de les diferències amb altres pobles de l’entorn amb l’actual situació econòmica no és el moment per augmentar aquestes xifres. Profitós (ERC-AM) va explicar que històricament les retribucions als partits han estat per sota de la mitjana i que a la legislatura anterior eren exactament les mateixes.

Règim de dedicació i retribucions del càrrecs electes i indemnitzacions

Pel que fa a les dedicacions i retribucions dels regidors de l’equip de govern va aprovar-se el següent:

Càrrecs

Règim de dedicació

Retribució

Francesc Colomé

Alcalde

Exclusiva

50.000

Ferran Jiménez

1r Tinent d’alcalde

Regidories:

Exclusiva

40.000

Rosa Maria Pruna

2a Tinenta d’alcalde

Regidories:

Parcial

30.000

Jordi Ganduxé

3r Tinent d’alcalde

Regidories:

Exclusiva

40.000

Marina Ginestí  

4a Tinent d’alcalde

Regidories:

Parcial

20.000

Moisès Torres

5è Tinent d’alcalde

Regidories:

Parcial

20.000

En quant a les indemnitzacions dels regidors que no tenen ni dedicació exclusiva ni parcial, és a dir, va validar-se el següent:

 • Per l’assistència a les sessions del Ple: 120 euros/sessió.
 • Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local com a membres amb veu i vot: 150 euros/ sessió.
 • Per l’assistència a la Junta de Govern Local amb veu però sense vot: 45 euros/sessió.
 • Per l’assistència a les sessions de la Comissió informativa dels assumptes del Ple: 35 euros/sessió.
 • Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 200 euros/sessió .
 • Per l’assistència a les sessions de la Comissió especial de comptes: 45 euros/sessió.
 • Per l’assistència, com a presidents, a les sessions plenàries dels consells de poble de Llerona i de Corró d’Amunt: 120 euros/sessió.
 • Per l’assistència, com a vocals, a les sessions plenàries dels consells de poble de Llerona i Corró d’Amunt: 90 euros/sessió.
 • Per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats del Patronat Municipal d’Esports i del Patronat Municipal de Cultura i Educació: 90 euros/sessió.
 • Per l’assistència a les reunions de les meses de contractació: 45 euros/sessió.
 • Per l’assistència a les sessions plenàries del Consell de la Pagesia: 90 euros/sessió.
 • Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 90 euros/sessió.
 • Per l’assistència a altres òrgans complementaris o la realització de matrimonis civils o cerimònies civils d’imposició de noms als nounats i similars realitzats en els dependències municipals i celebrats en dies festius: 45 euros/sessió.

Aquestes retribucions i indemnitzacions van aprovar-se amb els 9 vots de CiU, ERC-AM i PPC. La resta de l’oposició van votar-hi en contra (ILFC-E, PSC-CP i CpF). Aquest va ser el punt del Ple que va generar més polèmica.

Rafael Bernabé (ILFC-E) va dir que a ell i al seu grup no els ha agradat el començament d’aquesta legislatura perquè, segons va explicar, al Ple no s’hi han portat les propostes consensuades amb els grups polítics municipals. A més de la manca de debat, va aprofitar per titllar al regidoria de Relacions Institucionals com un filtre per tal que els partits no puguin accedir directament a les informacions de l’Alcaldia. Bernabé va considerar que els sous per als regidors de l’equip de govern, els màxims que permet la llei, són massa elevats en un moment de crisi. Segons ell, els polítics han de donar exemple i solidaritzar-se. ILFC-E també va posar en dubte la dedicació exclusiva de l’alcalde i, en canvi, van considerar de difícil gestió el fet que alguns regidors i regidores tinguin dedicació parcial i diverses regidories al seu càrrec.

Juan Antonio Corchado (PSC-CP) va comparar el govern de les Franqueses amb el de Granollers: “El govern de Granollers costà 4,8 euros als ciutadans i ciutadanes i el de les Franqueses suposa un cost de 10,28 euros”. Corchado va demanar la rebaixa dels sous i, de la mateixa manera que Imaginem i CpF, va reiterar la necessitat de prendre acords comuns amb tots els grups polítics municipals.

Francesca Masclans (ERC-AM) va explicar que el seu grup recolza la proposta en primer lloc, perquè no els semblen unes xifres fora de lloc –l’alcalde s’ha rebaixat un 20% el sou respecte la legislatura anterior- i, en segon lloc, perquè s’ha arribat a un acord perquè totes les retribucions que reben els regidors i regidores de l’Ajuntament es publiquin cada mes, detallant-ne tots els conceptes, al web municipal de l’Ajuntament.

L’alcalde, Francesc Colomé, va recordar que va contactar amb tots els grups polítics municipals, a excepció de CpF -a qui va convidar a posar-se d’acord, com a mínim, en temes de país-, per tal que presentessin les seves propostes. Segons Colomé, ILFC-E no va oferir cap proposta i PSC-AM va enviar una proposta el dia abans. En canvi, va explicar que ERC-AM i el PPC sí que van voler negociar i van realitzar les seves aportacions i que per aquest motiu el punt podia prosperar. L’alcalde va reiterar la voluntat de l’equip de govern per parlar i negociar i arribar a acords i consensos: “Som conscients que hem format un govern en minoria però per ara som els sis regidors que tenim ganes de tirar el municipi endavant. Evidentment, hem de debatre i negociar totes les propostes i ho farem tal com ho hem fet en aquesta ocasió”. Colomé va obrir la porta a totes les formacions per entrar a formar part del govern.

Ple

Ahir es va establir que les sessions plenàries es mantindran el darrer dijous, no festiu, dels mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre, novembre i desembre, a les 20 h, a la sala de Plens de l’ajuntament.

Arxivat a: Ajuntament
Sessió extraordinària pel cartipàs municipal
Darrera actualització d’aquest contingut: 16/09/2019 a les 13:51h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)